.

2022/02/26 - 07:50 در A-D-M
پیوست عکس:
۲۰۲۲۰۲۲۶_۰۱۰۴۴۴.jpg
۲۰۲۲۰۲۲۶_۰۱۰۴۴۴.jpg · 720x986px, 171KB
دیدگاه
delaram

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است
آرام، بی صدا، همیشگی . .

1400/12/7 - 08:03 ·
27Nm

احسنت

1400/12/7 - 08:05 ·
kati20

لایک...{-35-}

1400/12/7 - 12:20 ·
27Nm

{-35-}

1400/12/7 - 13:52 ·