سلام ..می خواستم یه چیزی بهت بگم

خیلی دلم برات تنگ شده ....

کاش هیچ وقت ندیده بودمت ..

کاش ........هیچی ......

ولش کن ......مراقب خودت باش

2022/02/27 - 20:20
دیدگاه
masood

خـدایــا.... {-47-}

1400/12/8 - 20:28 ·
-shamim

{-35-}

1400/12/8 - 20:30 ·
saeed37

باشه

1400/12/8 - 21:21 ·
Mahpar

{-35-}

1400/12/8 - 22:02 ·
-shamim

{-35-}

1400/12/8 - 22:14 ·
-shamim

{-35-}{-35-}

1400/12/8 - 22:15 ·