دنیا نمیگذرد،این ماییم
که رهگذریم.
پس در هر طلوع وغروب
, زندگی را احساس کن،
مهربان باش,محبت کن,
شایدفردایی نباشد
,شايدفردايی باشد
و ما نباشيم
2022/02/28 - 13:58
دیدگاه
kati20

...

1400/12/9 - 15:14 ·
eryt

ممنونم لطف دارید

1400/12/9 - 15:15 ·
kati20

خواهش میکنم.. {-35-}

1400/12/9 - 15:18 ·
eryt

خودتون گل نیازی به گل نبود

1400/12/9 - 15:20 ·