بی درمان ترین دردها فقط

با یه کلمه درمان میشه
خدا
2022/02/28 - 15:14
دیدگاه
majid_f45

نه خدایش اینو از هرجا دزدیدی قشنگ بود وارزنده خخخخ

1400/12/9 - 15:16 ·
mehdi1360

خخخ آفرین باهوش

1400/12/9 - 15:16 ·
majid_f45

افرین به تو که اب هویج گرفتی برام خخخ

1400/12/9 - 15:19 ·
mehdi1360

خخخخ

1400/12/9 - 15:20 ·
majid_f45

الهی

1400/12/9 - 15:23 ·
Sama

خدا پشت و پناهت ابجی {-35-}

1400/12/9 - 15:24 ·
mehdi1360

قربونت برم زندگی من

1400/12/9 - 15:37 ·