«وصله ی جان» یعنی:
مرمت کننده ی روح، متعلق به آخرین رگ قلب، چسبیده به آخرین جانِ آدمی، بنا کننده ی غم های زیبا، ریشه ی احساسات عمیق، عضو جدایی ناپذیر قلب...
اگه کسی رو داری که انقدر برات عزیزِ
«وصله ی جان»صداش کن..


2022/03/01 - 14:32
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۲۰۲۲۳_۲۱۵۶۵۳.jpg
IMG_۲۰۲۲۰۲۲۳_۲۱۵۶۵۳.jpg · 1080x1302px, 308KB
دیدگاه
masood

زیبــا و لایکــــ {-35-}

1400/12/10 - 14:44 ·
kati20

نگاهت زیباست مسعود ممنونم {-35-}

1400/12/11 - 01:51 ·
majid_f45

اگر داشتیم اینجا چه میکردیم..؟

1400/12/14 - 14:04 ·
kati20

خدا قسمتت کنه ایشالله{-35-}

1400/12/15 - 00:14 ·
majid_f45

قسمت همه بشه

1400/12/15 - 08:19 ·
kati20

آمین

1400/12/15 - 15:00 ·
majid_f45

حاجت روا باشین

1400/12/15 - 15:03 ·