من قدرت حدس زدن احساسات را ندارم
اگر از من دلخوری
با من حرف بزن !
دوستی ها
با نگفتن ها به پایان می رسد.
2022/03/05 - 10:04
دیدگاه
fermesk

ماهم نداشتیم بعضیا مارو مسخره خودشون کردن بهمین جهت دگ حرفی نداریم بزنیم تا به کارخود ادامه دهند... ما مهم نیستیم هیچوقتم نبودیم

1400/12/14 - 10:08 ·
eryt

نه بابا شوخی نکن "تقویم بی بهار"ناراحت می شود میاد براموناااا.خخخ

1400/12/14 - 10:09 ·
fermesk

بعضیا باید خیلی بیشعور باشند که تهمت بزنن خیلی بیشعور

1400/12/14 - 10:10 ·
mehdi1360

خیلی خوبه داداشی ادم حرف دلش رو بزنه اگه کسی از آدم ناراحته بیاد مستقیم بیاد به ادم بگه

1400/12/14 - 10:11 ·
eryt

عخی ما به کسی تهمت نزدیم فقط منباب کامنت ها که دیدیم می خواست حسین اقا رو بزنه گفتم یه وقت نیاد بزنتمون .خخخخخ

1400/12/14 - 10:12 ·
eryt

اره ابجی احسنت آدم باس حرفش بزنه.

1400/12/14 - 10:14 ·
fermesk

به عرضتون برسونم که بنده دهنشونو سرویس کردم ایشون فکرمیکردن حسین اقا عشق منه که بهشون هشدار داده بودم عشق من برگشته بمنم گفته باشما"تقویم بی بهار" صحبت نکنم و بمن پیام نده ... فکرمیکنن من فائزم عشق ایشون .. بنده هم ملتفتشون کردم که دراشتباهند من عشق خودم رو دارم ... اکر باورندارید میتونید برید بپرسید ....... اگر من باکسی ارتباطی داشتم تو همون خرابشده میموندم.....
ادم ب عشقش شک نمیکنه .. معلوم شد عاشق کی بود.......

1400/12/14 - 10:15 ·
mehdi1360

ممنونم ادم که با نگفتن احساست که از درون کسی خبر نداره

1400/12/14 - 10:15 ·
fermesk

ابجی جان گاهی بیان احساسات طرف رو فراری میده، ادم بمیره خفه شه حرفشو نزنه سنگینتره

1400/12/14 - 10:16 ·
eryt

من تهمت به کسی نزدم و نگفتم شما عشقش هستید یا هر حرف دیگه فقط دیدم رگ غیرتش باد زیاد دارعه رو شما گفتم یه وقت نیاد بزنه ما رو شت پت کنه.خخخ

1400/12/14 - 10:17 ·
fermesk

منم به عرضشون رسوندم که به ایشون هیچ ربطی نداره و هیچکاره بنده هستن

1400/12/14 - 10:18 ·
eryt

اره احسنت ابجی اذر گاهی ها می گویی ولی طرف حرفت رو گوش نمی دهد من که یه حرفی رو دوبار برا کسی تکرار نمی کنم.

1400/12/14 - 10:18 ·
fermesk

عجببببببب دلم میخواد ینفرو جر بدم اینجا حیف دستم دوره

1400/12/14 - 10:19 ·
eryt

میگم خبر ندارن اینجایی ها گفته باشم فردا برای ما دردسر نشه.خخخخ

1400/12/14 - 10:19 ·
fermesk

میدونی دگ داری دل میشکونی..؟

1400/12/14 - 10:20 ·
eryt

خواهشا زیر پست ما رو کتک کاری نکنید من خودم تا همین جاش هم تحت نظر هستم.خخخخ

1400/12/14 - 10:20 ·
eryt

اره تو هم می دونستی و حرفم رو گوش ندادی

1400/12/14 - 10:21 ·
fermesk

چه حرفیو گوش ندادم؟؟؟؟
وقتی طرف بیخودو بیجهت منو اشتباه گرفته ، فکرمیکنه فائزم میره بایکی دگ درگیر میشه، نباس بهش حالی کنم ؟؟؟؟؟
بعدشم من ارتباطی بااون ندارم ک چرا باید این برخورد زشت رو بامن بکنی؟؟

1400/12/14 - 10:22 ·
mehdi1360

منکه اینجوریم حاضرم یه حقیقت منو ناراحت کنه تا یه دروغ و تظاهر خوشحالم کنه

1400/12/14 - 10:23 ·
eryt

من حرفی نزدم ولی قبلش گفتم ازش دوری کن ولی تو نکردی.

1400/12/14 - 10:24 ·
fermesk

همه اینطورن ابجی

1400/12/14 - 10:24 ·
fermesk

من دوری کردم چرا براخودت دلیل تراشی میکنی واقعا نمیفهمم

1400/12/14 - 10:24 ·
eryt

احسنت دادا آذر حقیقت تلخ از شیرینی دورغ بهتره.

1400/12/14 - 10:25 ·
mehdi1360

خخ خدا کنه اینجوری باشن

1400/12/14 - 10:25 ·
fermesk

ابجی دارم از عصبانیت سکته میکنم ینی

1400/12/14 - 10:25 ·
eryt

آفرین به تو بچه حرف گوش کن ولی بر عکس عمل کن کی بودی تو .خخخخخ

1400/12/14 - 10:28 ·
mehdi1360

چرا عزیزم ؟ ارزش نداره عصبانی باشی بهترین انتقام از زندگی و ادماش فقط شاد بودنه

1400/12/14 - 10:30 ·
fermesk

درعجبم هرچقدم توضیح میدم باز حرف خودتو میزنی ، عیب نداره خودتو بزن ب اون راه توبیخ کن ادمی که خودشو زده ب خواب نمیشه بیدارش کرد ، خدایی دگ حرفی ندارم
خیلی ناراحتم میکنی خیلی ، این رسمش نیس............

1400/12/14 - 10:30 ·
fermesk

ابجی فردی که همه زندگیته درکت نکنه حرفاتو باور نکنه ب چپشم نباشه وجودت ، دم ب دیقه ترکت کنه ناراحتت کنه سرهرچیز کوچیکی بدون اینکه بپرسه دلیل بخواد بزاره بره .. تو مریض نمیشی؟؟

1400/12/14 - 10:31 ·
eryt

نکنه تو رو خدا چرا اینطوری عصبانیت می کنی برات خوب نیست خیلی آدم داری که ناراحتت هستند جونم نکن اینکارا رو.خخخخخخ

1400/12/14 - 10:32 ·
mehdi1360

منم همچین موردی رو دارم که نه تلفن رو جواب میده نه
پیام میده اگه دلش خواست بهم زنگ بزنه و به دلایلی جواب ندم ناراحت میشه منم دیگه کاملا به مرز بی تفاوتی و بی احساسی رسیدم

1400/12/14 - 10:33 ·
fermesk

علی متاسفم برا این رفتارت واقعا متاسفم

1400/12/14 - 10:34 ·
fermesk

ابجی دلم خونه حرفی نزنم بهتره

1400/12/14 - 10:35 ·
eryt

عخی عخی چرا حرص می خوری اشتباه اول اینه که اونی انتخاب کردی همه زندگیت باشه نمی تونه باشه بقیه ش کم کم می رسیم بهش.خخخخ

1400/12/14 - 10:37 ·
mehdi1360

باشه عزیزه دله من روزگار بهت یاد میده که نباید بخاطر هر چیزی خودت رو ناراحت کنی

1400/12/14 - 10:39 ·
fermesk

بعضیا زندکیشونوو بکنن ما رو ب هیچش حساب کنه همینطور ک تاحالا کردن ، ما بدرک

1400/12/14 - 10:41 ·
fermesk

ابجی مشکل منم ک در دسترسم باس گورمو گم کنم اضافم خودم خوب میدونم اضافم جایی برامن نیس

1400/12/14 - 10:41 ·
eryt

بسته خب ادامه نده خودت در مورد همه چی به خوبی می دونی میام خصوصیتون الان کارت دارم

1400/12/14 - 10:42 ·
mehdi1360

عه خدا نکنه این چه حرفیه

1400/12/14 - 10:43 ·