روزی متوجه میشی که

اون چیزایی که باعث ناراحتی
و دلخوری و دلشکستگی
تو میشه اصلا جدی نبوده
زندگی نه سخت بگیر
نه جدی بگیر
بقول خال قزی
ریلکس
ریلکس
2022/03/07 - 10:18