رفیق

هر کسی به یه چیزی دلخوشه
دلخوشی های ادما رو مسخره نکن
یکی با چادر خوشه
یکی با مانتو خوشه
یکی میره سفر زیارتی
یکی میره سفر سیاحتی
یکی با رقص حال دلش خوب میشه
یکی با گریه و دعا و نذر و نیاز
یکی عاشق جمع هست
یکی عاشق تنهایی2022/03/07 - 10:31