امروز روز جهانی زن مصادف 8 مارس می باشد که امسال برابر با روز سه شنبه 17 اسفند 1400 مصادف با 5 شعبان 1443 هجری قمری است تبریک. زن اگر عاشق شود
با عشق ، غوغا می کند…!
در کمال مهربانی
با دلش تا می کند..
در درونش موجی از احساس
2022/03/08 - 09:03
پیوست عکس:
236x236_1585893056465320.jpg
236x236_1585893056465320.jpg · 236x236px, 6KB
دیدگاه
sarzaminman101

امروز روز جهانی زن مصادف 8 مارس می باشد که امسال برابر با روز سه شنبه 17 اسفند 1400 مصادف با 5 شعبان 1443 هجری قمری است تبریک. زن اگر عاشق شود
با عشق ، غوغا می کند…!
در کمال مهربانی
با دلش تا می کند..
در درونش موجی از احساس
جاری می شود…
قلب پاکش را به لطف عشق دریا می کند…
روز زن و مادر رو
به خانمهای عزیز تبریک میگم
این زندگی هرگز بدون تو، وجود نخواهد داشت چراکه تو مادر همسر، خواهر و دختری و زندگی از وجود تو نشآت میگیرد

1400/12/17 - 09:04 ·
sarzaminman101

تبریک{-35-}

1400/12/17 - 09:05 ·