-مایل بـہ غاـ؋ـل شـבن ز غوغاے جهان+_+

2022/03/08 - 11:42
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۲۰۲۲۳_۲۱۵۷۰۵.jpg
IMG_۲۰۲۲۰۲۲۳_۲۱۵۷۰۵.jpg · 1080x1282px, 255KB
دیدگاه
yasi

لایکی عزیزم{-41-}

1400/12/17 - 11:53 ·
majid_f45

گل میروید ز خاک گل میروید .گر باغبانش ..... خخخخ

1400/12/17 - 14:02 ·
kati20

ممنونم یاسی جون عزیزمی.. میدونی که؟{-35-}

1400/12/17 - 15:31 ·
kati20

کاش اینطور بود مجید.. {-35-}

1400/12/17 - 15:32 ·
yasi

قربونت مهربونم{-41-}

1400/12/17 - 15:42 ·
kati20

خدانکنه عزیزم.. {-41-}

1400/12/17 - 15:44 ·
majid_f45

عه یعنی خاکش خوب نیست برای روئیدن گل؟خخخ

1400/12/18 - 08:46 ·