پیوست عکس:
IMG_20220308_164255_899.jpg
IMG_20220308_164255_899.jpg · 1280x1280px, 143KB
دیدگاه
yasi

{-41-}

1400/12/19 - 00:16 ·
Farid

үάşίღ❤
عزیز دلم {-41-}

1400/12/19 - 00:19 ·
Farid

عه فرشته چرا پاک کردی کامنتتو{-33-}

1400/12/19 - 00:20 ·
1angel

عشقتون ادامه دار....

1400/12/19 - 00:21 ·
1angel

گفتم وسط لاو ترکوندنتون مونده بودم ...معذب شدم {-27-}

1400/12/19 - 00:22 ·
Farid

سایت مستدام
ممنونم ازت {-29-}

1400/12/19 - 00:23 ·
1angel

خواهش رفیق...

1400/12/19 - 00:23 ·
Farid

چقدم تو خجالتی {-7-}

1400/12/19 - 00:24 ·
1angel

حالا تو چرا پاک کردی {-18-}

1400/12/19 - 00:24 ·
yasi

تو روحت فرشته کدوم لاو ترکوندن {-18-} مرسی ازت رفیق{-41-}

1400/12/19 - 00:26 ·
Farid

گفتم کامنتا بترتیب بشه دوتا کامنت گذاشی شبیه هم من یکیش پاکیدم توام اون یکیو {-33-} اینجوری بود ک اونجوری شد{-7-}

1400/12/19 - 00:27 ·
1angel

تو منو نمیشناسی فرید از یاسی بپرس جخالتیم خیلی {-a68-}

1400/12/19 - 00:30 ·
1angel

قلب گذاشتین ..علامت حاکم بزرگ میتی کومان
گفتم جای من اینجا نیست {-18-}

1400/12/19 - 00:29 ·
yasi

خیلی خجالتی یه خجالتی تو یکی هم اون شوهر عمه من بود که غیب شد فرشته{-18-}

1400/12/19 - 00:30 ·
Farid

منم ک حسود به یاسی جون گفتی عشقم {-a75-}

1400/12/19 - 00:30 ·
yasi

من برا تو که بیشتر قلب گذاشتم {-18-}

1400/12/19 - 00:31 ·
Farid

үάşίღ❤
خخخخخ عزیزدلم {-33-}
بفرما فرشته اینم تایید یاسی جان{-7-}

1400/12/19 - 00:32 ·
1angel

من یدونه دادم..دیگه دو تا اومد برات ..تاکید داشت عشقتون ادامه دار باشه {-18-}
منم اون وسط گیر افتادم ...پاک کردم
تو کامنت دادی
منم گفتم جواب دادی درست نیست دوباره نوشتم . و ادامه .....
اینجوری شد ک اونجوری شد
خوشت اومد از توضیحاتم{-18-}

1400/12/19 - 00:32 ·
Farid

үάşίღ❤
کلا حسودم دست خودم نیس که عع {-7-}

1400/12/19 - 00:33 ·
1angel

شوهر عمت رضا رو میگی ..مگه رفته

1400/12/19 - 00:33 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
اصن توضیحات کاملو دقیق {-33-}

1400/12/19 - 00:33 ·
1angel

فرید حسود هرگز نیاسود ...
قبل اینکه زن تو باشه زن ما بود {-18-}

1400/12/19 - 00:34 ·
1angel

یاسی واسه من باید ۳ تا بزاری ...خخخ

1400/12/19 - 00:35 ·
Farid

{-a68-}☆☆●•Fereshteh●•☆☆
نخیرم عه نگو فرشته من حسود بیدم و حساس {-a75-}

1400/12/19 - 00:35 ·
yasi

میدونم فرید چقد حسودی {-29-}

1400/12/19 - 00:35 ·
yasi

فرشته نه شوهر عمه م نمیشناسی؟؟

1400/12/19 - 00:36 ·
1angel

حاضرم دستیارت بشم تو سایت {-18-}

1400/12/19 - 00:36 ·
yasi

فرشته ۳ تا کافیه ؟؟؟

1400/12/19 - 00:37 ·
Farid

خخخخخخ از دسستتون

1400/12/19 - 00:37 ·
1angel

آهان ببخشید امیرو میگی ،،،،کلا یادم رفت

1400/12/19 - 00:38 ·
Farid

үάşίღ❤
هی خدا هوووف {-a75-}

1400/12/19 - 00:38 ·
1angel

هر چی باشه از فرید یدونه بیشتر

1400/12/19 - 00:38 ·
1angel

توبه کن فرید تا رستگار بشی {-18-}

1400/12/19 - 00:39 ·
yasi

فرشته اذیت نکن فرید رو {-7-}

1400/12/19 - 00:40 ·
yasi

فرید تا حالا فقط سما بود حالا فرشته هم اضافه شد که

1400/12/19 - 00:41 ·
1angel

امشب قرعه ب اسم فرید افتاد اذیتش کنم {-18-}

1400/12/19 - 00:41 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
نهههه اومدی منو امشب سکته بدی{-33-} اقا عشقمو قر نزن {-7-}

1400/12/19 - 00:41 ·
1angel

سما هم اذیت میکنه مگه

1400/12/19 - 00:42 ·
Farid

үάşίღ❤
اره عزیزم باس تحمل کنم خدا صبرم بده از دست دوتاشون{-a75-}

1400/12/19 - 00:42 ·
1angel

دور از جونت....بده دارم میخندیم {-32-}

1400/12/19 - 00:43 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
سما نگو بلا
توام ک امشب اومدی منو اذیت کنی {-a68-}

1400/12/19 - 00:43 ·
yasi

فرشته تازه نفسی از راه رسیدی کمتر اتیش بسوزون

1400/12/19 - 00:44 ·
1angel

حالا دیدی حق داشتم کامنتو پاک کردم {-18-}

1400/12/19 - 00:44 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
خخخخخ نه بخند شوخی میکنم راحت باش{-7-}

1400/12/19 - 00:44 ·
yasi

فرید کنارتم حریفشون میشی میدونم

1400/12/19 - 00:45 ·
1angel

تازه نفسم ،،،نمیزارم انرژیم هدر بره ،،،

1400/12/19 - 00:46 ·
1angel

من کار خودمو میکنم فرید نگران نباش{-18-}

1400/12/19 - 00:46 ·
1angel

یاسی پوتین حمله نکرده ها {-18-}

1400/12/19 - 00:47 ·
Farid

үάşίღ❤
نه گلم من حریف نمیشم خودت بزن تو مماخش{-7-}

1400/12/19 - 00:47 ·
yasi

خیلی هم با انرژی برگشتی الا ماشالا بذا فردا سما بیاد{-18-}

1400/12/19 - 00:48 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
منو از نگرانی دروردی بدتر خیالم اشفته شد نگرانم {-33-}

1400/12/19 - 00:48 ·
yasi

فرشته پوتین اگه بود که رضا اماده کمک به جنگ زده ها هس

1400/12/19 - 00:49 ·
Farid

үάşίღ❤
عزیزم ینی سما بیاد از ما در مقابل فرشته حمایت میکنه فکر نکنم{-a75-}

1400/12/19 - 00:49 ·
1angel

برام اسپند دود کن یاسی {-18-}
سما در حال خونه تکونی ..الان پیام داده چکار میکنی عشقولی ..گفتم در حال اذیت کردن فرید {-18-}

1400/12/19 - 00:49 ·
yasi

اخر یکی مماخ فرشته و سما میشکنه میندازن گردن من {-18-}

1400/12/19 - 00:50 ·
yasi

فرید میدونم سما بیاد بهم کمک میکنه حریف فرشته فقط همون میشه{-18-}

1400/12/19 - 00:51 ·
Farid

үάşίღ❤
بشکن مماخشونو پولشو میدم نگران نباش{-7-}

1400/12/19 - 00:51 ·
1angel

کمک ب دختراش..{-18-}

1400/12/19 - 00:51 ·
Farid

үάşίღ❤
خدا کنه برعکس نشه تنا امیدمونه {-33-}

1400/12/19 - 00:52 ·
1angel

ببین بخاطر کیا اومدیم تو سایت {-18-}

1400/12/19 - 00:52 ·
yasi

حتما اسفند دود میکنم برات فرشته{-18-}
والا خونه از کوبید از نو درست کرد خونه تکونی چیه

1400/12/19 - 00:52 ·
yasi

فرید بهش باج میدم بیاد طرفم {-18-}

1400/12/19 - 00:53 ·
1angel

فرید و یاسی امیدوار نباشین،،، امشب دو رکعت نماز بخونیین شاید خدا کمکتون کرد {-18-}

1400/12/19 - 00:53 ·
1angel

فرید برات دارم خوبشم دارم {-18-}

1400/12/19 - 00:54 ·
1angel

سما طرف منه بدون من آبم نمیخوره {-18-}

1400/12/19 - 00:55 ·
Farid

үάşίღ❤
برا باج هیچ نگران قیمت نباش بیاد تو تیممون {-7-}

1400/12/19 - 00:55 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
یا خدا کلا منو گرخوندی {-60-}

1400/12/19 - 00:56 ·
1angel

فردا حسابتونو میزاره کف دستتون....اصلا یادم نبود سما عاشق پوله{-18-}

1400/12/19 - 00:57 ·
yasi

فرشته تو امیدوار نباش سما این مدت نبودی دلش بردم {-18-}

1400/12/19 - 00:58 ·
1angel

نترس سید {-18-}

1400/12/19 - 00:58 ·
1angel

هر چی باشه عشق اولش منم ...عشقمون ادامه دار{-18-}

1400/12/19 - 00:59 ·
1angel

یاسی هنوزم میگی بمونم تو سایت {-18-}

1400/12/19 - 00:59 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
خدا بدادم برسه از دستت{-38-}
үάşίღ❤
عزیزم هزینه کن اصن نترس تموم هزینش با خودم {-7-}

1400/12/19 - 01:01 ·
yasi

میدونی که عشق دوم بیاد عشق اول فراموش میشه {-34-}

1400/12/19 - 01:01 ·
yasi

اره فرشته الان موندنت جذابتر شد برام لنتی{-18-}

1400/12/19 - 01:02 ·
yasi

چشم فرید پ خیالت راحت سما تو تیم خودمونه

1400/12/19 - 01:02 ·
1angel

چقدر مظلوم شدی فرید خندم گرفته{-18-}

1400/12/19 - 01:03 ·
Farid

үάşίღ❤
فدا چشات اخیش اروم شدم که

1400/12/19 - 01:04 ·
1angel

پولتوبزار{-11-}تو جیبت فرید خرج سایت کن

1400/12/19 - 01:04 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
خو من از اول مظلوم بودم اگ عشخمو قر نزنی{-a75-}

1400/12/19 - 01:05 ·
1angel

یاسی چرا الکی میگی

1400/12/19 - 01:05 ·
1angel

قر نزنی چیه فرید میگی ،،من ندانست

1400/12/19 - 01:06 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
پول برا خرج کردنه {-7-}

1400/12/19 - 01:07 ·
yasi

فرشته بوخودا الکی نمیگم{-18-}

1400/12/19 - 01:08 ·
Farid

قر زدن یعنی از دستم درش نیارین دیگه کبوتر جلد شنیدی ک قرش میزنن

1400/12/19 - 01:08 ·
1angel

اذیت کردن تو ،،،چ ربطی ب قر زدن یاسی داره حسود خان{-36-}

1400/12/19 - 01:11 ·
1angel

ی پولی نشونت بدم فرید ..دیگه ی دختر شمالی رو تهدید نکنی {-11-}

1400/12/19 - 01:14 ·
1angel

یاسی فردا سما میاد حتما بهت نشون میده دختر ،،حرف منو ک باور نکردی

1400/12/19 - 01:14 ·
1angel

سما عاشقتم{-18-}

1400/12/19 - 01:15 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
ای خدا سما کم بود توعم اومدی خدا بدادم برسسسسسس ازدستتون{-38-}

1400/12/19 - 01:15 ·
yasi

فرید هنو یه نفر کمک داریم رضا اون حریف میشه

1400/12/19 - 01:19 ·
yasi

فرشته منتظرم بیاد بهت نشون میدم سما طرف کیه

1400/12/19 - 01:20 ·
1angel

رضا رو ک نگو اون ک کلا طرف منه ...{-18-}

1400/12/19 - 01:21 ·
Farid

үάşίღ❤
افرین گلم تنها حریفش داش رضاس{-7-}

1400/12/19 - 01:21 ·
1angel

باشه نشون بده ببینم

1400/12/19 - 01:22 ·
1angel

بد کسایی رو انتخاب میکنین ...{-18-}

1400/12/19 - 01:23 ·
yasi

فرشته عمرا که رضا طرف تو باشه داداشش تنها نمیذاره

1400/12/19 - 01:24 ·
yasi

فرشته بهتره خودت هم زودتر بیایی اینور تنهایی سختت میشه

1400/12/19 - 01:25 ·
1angel

اون همه جوره طرف منه {-50-}

1400/12/19 - 01:25 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
به امید حق علیه باطل میایم جلو شکستت میدیم حالا ببین {-33-}

1400/12/19 - 01:25 ·
1angel

یهو دیدی شما اومدین اینور {-18-}

1400/12/19 - 01:26 ·
Farid

үάşίღ❤
خبر نداره داش رضام پشتمه{-7-}

1400/12/19 - 01:26 ·
1angel

تو روح دوتاتون ..چقدر خندیدم{-18-}

1400/12/19 - 01:26 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
نوچ ما همینوریم تسلیم شو ما چهار نفریم تو یکی {-33-}

1400/12/19 - 01:27 ·
1angel

دلتون خوش باشه {-11-}

1400/12/19 - 01:27 ·
yasi

ببین فرشته اینجا باشی همیشه میخندونیمت دیگه جایی نری دلتنگت بشیم {-49-}

1400/12/19 - 01:28 ·
1angel

مبارزتون ک نا جوانمردانه بود ..دو ب یک
از پس دوتاتون بر میام
اون دوتا هم طرف منن{-18-}

1400/12/19 - 01:28 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
بنام قانون اعمال قانون میشی یا بیا تیم ما یا تحریم بر علیهت بیشتر میشه{-7-}

1400/12/19 - 01:29 ·
yasi

تو کل سایت حریفی مخصوصا الان که تازه نفسی ما دوتا که هیچ{-18-} فعلا روحیه بگیر تا بعد

1400/12/19 - 01:30 ·
1angel

اینجارو دوس دارم...اما ی چیز باعث ناراحتیمه..بخاطر همین رفتم

1400/12/19 - 01:31 ·
Farid

عه فرشته ناراحتیا کدورت کنار بزار دم سالی چشمپوشی کن بزار خودت اروم بشی دختر خوب{-29-}

1400/12/19 - 01:32 ·
1angel

تحریمم بلدی مگه فرید {-18-}

1400/12/19 - 01:32 ·
yasi

توجه نکن به اون چیزای که ناراحتت میکنن با دوستات خوش باش میدونی که دوستت داریم فرشته

1400/12/19 - 01:33 ·
1angel

یاسی حالا فرض کن فردا بقیه بچه ها بدونن اومدم ..اونا میان واسه اذیت کردن{-18-}

1400/12/19 - 01:33 ·
1angel

نه بابا با کسی مشکل ندارم ،،ی مشکل کوچیک فقط هست ک حل نشده باقی مونده ،،رفتم ک فراموش کنم ولی نشد

1400/12/19 - 01:35 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
تحریم ک نه {-7-} اسمشو بلتم بنویسم{-33-}

1400/12/19 - 01:35 ·
1angel

منم شماها برام عزیزین ک دوباره برگشتم...

1400/12/19 - 01:36 ·
yasi

خدا بخیر کنه اصلا نمیخاد برو به استراحتت برس ارامش سایت زدی بهم که{-18-}

1400/12/19 - 01:36 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
بغیر توو سما کسی جرات نداره ک اذیت کنه{-7-}

1400/12/19 - 01:36 ·
1angel

آفرین گل پسر .....ی صفحه ازش بنویس مشق امشبت {-18-}

1400/12/19 - 01:37 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
زنده باشی سلامت رفیق {-35-}

1400/12/19 - 01:37 ·
yasi

یهو یاد اهنگ معین افتادم سفر کردم که از یادم بری دیدم نمیشه فرشته{-18-} مشکلات باید حل کرد نه گذاشت و رفت

1400/12/19 - 01:38 ·
1angel

نه دیگه تو گفتی باش ،، رو حرف دوستامو زمین نمیندازم

1400/12/19 - 01:39 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
خو حاا مینویسم{-7-}
үάşίღ❤
عشخم کجایی منو داره ناک اوت میکنه{-38-}

1400/12/19 - 01:39 ·
1angel

عه راستی فرید ...چ خوب شد ک گفتی ...از فردا گولشون میزنم بیان سر وقتت{-18-}

1400/12/19 - 01:39 ·
1angel

خاستم حل کنم ولی قبول نکرد ...{-7-}

1400/12/19 - 01:40 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
نه دیه گول سرشونم بمالی ام جرات ندارن {-7-}

1400/12/19 - 01:42 ·
1angel

حالا فرید خاستم بگم دو صفحه بنویس دلم نیومد ی صفحه کردم{-18-}

1400/12/19 - 01:42 ·
yasi

نه عزیزم تو میتونی شکستش بدی میدونم

1400/12/19 - 01:42 ·
yasi

خوبه مث مهتا معلم نیستی فرشته

1400/12/19 - 01:43 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
لطف فرمودی البته من تند نویسما دوصفحم مینبشتم{-33-}

1400/12/19 - 01:43 ·
1angel

اونا هم از نامزداشون میترسن حتما...نیومدن
من ک در بند کسی نیستم راحت{-18-}

1400/12/19 - 01:43 ·
1angel

نه یاسی بیخیالش شدم

1400/12/19 - 01:44 ·
Farid

үάşίღ❤
عزیزدلم من کم اوردم بقیش باخودت برو ک هواتو دارم {-38-}

1400/12/19 - 01:44 ·
1angel

چرا ی زمانی بودم یاسی ...ولی قسمت نشد دیگه بیشترشو

1400/12/19 - 01:45 ·
1angel

باشه فرید سری بعدی ،،یادم بنداز خخخ

1400/12/19 - 01:46 ·
yasi

ایشالا دربند بشی فرشته اصن پابند بشی اونوقت نوبت ما میشه واسه اذیت کردنت

1400/12/19 - 01:46 ·
yasi

کم نیاوردی عزیزم فقط کمی خسته شدی بریم فردا ادامه میدیم

1400/12/19 - 01:47 ·
Farid

үάşίღ❤
ای گفتی اونوقت بریم سروقتش حرصش بدیم{-7-}

1400/12/19 - 01:48 ·
yasi

احتمالا جریمه کردی دانش اموزا رو

1400/12/19 - 01:48 ·
1angel

راستش تو مجازی دنبال کسی نیستم ...هر شوخی ک میشه واسه خندیدنه ،،حالا چ خودم چ دیگرون
حالا هر کی هر تصوری دوس داره بکنه برام مهم نیست ،،،خیلی حزفا شنیدم تو سایت ولی بیخیال شدم ،،،، ک همین خندیدن قشنگتره

1400/12/19 - 01:48 ·
yasi

اره فرید اونوقت صدبرابر حرصش میدیم

1400/12/19 - 01:49 ·
Farid

үάşίღ❤
اره عزیزدلم بریم اف شیم دیر وقته

1400/12/19 - 01:49 ·
1angel

ن اتفاقا اینقدر دوستم داشتن یاسی ..بغلم میکردن ولم نمیکردن {-41-}
گاهی تسلیم خاسته خدایی{-41-}

1400/12/19 - 01:50 ·
yasi

همیشه دلت شاد و لبت خندون باشه فرشته تصور دیگران مهم نیس مهم خودتی که حال دلت خوب باشه

1400/12/19 - 01:50 ·
Farid

فرشته ایشالله دلت شادو لبت همیشه خندون رفیق {-29-}

1400/12/19 - 01:50 ·
1angel

دیواری کوتاهتر از من پیدا نکردین

1400/12/19 - 01:50 ·
yasi

اره بریم من باز خواب نیفتم {-18-}

1400/12/19 - 01:50 ·
yasi

شوخی کردم میدونم معلم مهربونی بودی مث الان که مهربونی {-49-}

1400/12/19 - 01:51 ·
1angel

همچنین برای شما دو تا رفیقای گل ...شبتون آروم و زیبا شبتون بخیر

1400/12/19 - 01:51 ·
yasi

دیوار تو که اصن کوتاه نیس ماشالا

1400/12/19 - 01:52 ·
Farid

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
عع شوخی بود ناراحت نشو رفیق

үάşίღ❤
وای اره گلم فردام خواب نمونی مث امروز اف شیم دیگ

1400/12/19 - 01:53 ·
1angel

قربونت عزیزم خودتم مهربونی

1400/12/19 - 01:53 ·
1angel

ناراحت نمیشم از حرف دوستان

1400/12/19 - 01:53 ·
Farid

زنده باشی فرشته خوبه ک ادم رفیق خوب مث تو داشته باشه مراقب خوبیات باش ....ببخش شوخیامونو بدلنگیری شبت ارومو بی دقدقه رفیق گل{-35-}

1400/12/19 - 01:55 ·
yasi

خوشحال شدم برگشتی فرشته شبت خوش رفیق {-41-}

1400/12/19 - 01:55 ·
1angel

کوتاهش اینه یاسی خخخخ
مرسی فرید ،،، توام همینطور ....ن بابا ناراحت نمیشم هر دو گلین شبت خوش

1400/12/19 - 01:57 ·
1angel

{-49-}شبت خوش یاسی جون{-41-}

1400/12/19 - 01:59 ·
yasi

{-49-}{-41-}

1400/12/19 - 01:59 ·
Reza14

ببین کی اینجاس {-a151-} فرشته اش رشته باباش بزغاله کشته نمیدونه دخیش بندر انزلیو کشته {-18-}

1400/12/19 - 16:07 ·
Reza14

چند نفری فریدو دوره کردین لنتی ها {-a203-} فرید بیا از انزلی بریم کی یف میخوام شهادتو از خاک ایران شروع کنیم {-7-}

1400/12/19 - 16:09 ·
Reza14

ب سما گفتم از طرف من بهت سلام برسونه بگه ی هفت هشت ده تا دختر خوشگلایی ک از در مغازت رد میشنو ببوسه از طرف من {-18-}

1400/12/19 - 16:11 ·
Reza14

فرشته جان من خواستگار اومد بگو منو فریدییایم انزلی رو ببندیم در نره ، تا این حد نگران خوشبختی و عاقبت بخیریتیم {-a203-} ب ابجی برکه چش سفید هم گفتم از سایت رفتین عیب نداره تا ازدواج نکردین ی شکم نزاییدن محض اعتیاد برنگردین میترسم پس بفرستنتون ، خب ؟ یادت نره همین که زاییدی بیا {-18-}

1400/12/19 - 16:17 ·
1angel

سلام رضا خوبی ....خوب شد اومدی به این دوتا کفتر عاشق بگو همه جوره پشت منی {-11-}

1400/12/19 - 17:30 ·
Reza14

قربانت تو خوبی ، صد البته هم من هم فرید هم یاسی پشتتیم همه جوره دختر ، پرچمت بالاس بامرام {-29-}

1400/12/19 - 17:42 ·
1angel

خخخ...کامنتارو خوندی ....این دو نفر گفتن رضا با ماست طرف تو نیست
گفتم رضا طرف منه همه جوره خیالم راحته...{-7-}

1400/12/19 - 17:46 ·
Reza14

من چی بگم من طرف همتونم همتون برام عزیزین بخدا همتون با ارزشین برام {-7-}
باشه فرشته نمیزارم اذیتت کنن مخصوصا یاسی ، فرید مظلومه {-a151-}

1400/12/19 - 17:48 ·
1angel

ایول رضا ...بعضیا ببینن....{-18-}
همه اینا آتیشا از سر فرید بلند میشه
دیشب هی پول پول میکرد دیه منو میخاست بده بهش نشون بده رضا...دیگه نگه پول

1400/12/19 - 17:55 ·
Reza14

فتنه ها زیر سر زنش یاسیه خواهر تو نمیدونی فرید تو پول خرج کردن عبایی نداره {-a151-}
فرید بهت نشون میدم {-27-}

1400/12/19 - 18:01 ·
yasi

Reza
فتنه ها زیر سر زنش یاسیه خواهر {-9-}

1400/12/19 - 18:10 ·
Sama

جون جون فری خوشگله تیممون ک تکمیل شد تارو مارکنیم سیمرغیارو {-7-}

1400/12/19 - 18:14 ·
Reza14

غلط کردنو برا همین الان گذاشتن زن داداش عزیز {-a151-}

1400/12/19 - 18:14 ·
1angel

هر دوتاشونو دست کم نگیر{-18-}

1400/12/19 - 18:15 ·
yasi

سما چشم امیدم به تو بودآ{-15-}{-31-}

1400/12/19 - 18:15 ·
1angel

ایول سما جونییییی{-41-}

1400/12/19 - 18:16 ·
yasi

Reza
{-6-}

1400/12/19 - 18:17 ·
Sama

үάşίღ❤ چشم امیدت ب سیمرغت باشه{-18-}

1400/12/19 - 18:17 ·
Sama

چاکریم{-27-}

1400/12/19 - 18:18 ·
1angel

یاسی جون در چه حاله {-18-}

1400/12/19 - 18:18 ·
1angel

ایول داداش رضای خودم{-35-}

1400/12/19 - 18:19 ·
yasi

دو تا مظلوم بین شماها گیر افتادیم{-15-}

1400/12/19 - 18:19 ·
Reza14

زن داداش ی ماشین سویچش نگران نباش {-a151-} واسه عید با داداشم {-7-}

1400/12/19 - 18:19 ·
Reza14

به به سما هم رسید عرض ادب {-a151-}
فدات ابجی فرشته {-a151-}

1400/12/19 - 18:20 ·
Sama

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
دیگه حالی ب ادم میمونه نه والا{-18-}

1400/12/19 - 18:21 ·
yasi

بخند فرشته تاز اومدی بهت روحیه میدن موندگار بشی

1400/12/19 - 18:21 ·
Sama

үάşίღ❤ اوخی عسیسم {-a151-}

1400/12/19 - 18:21 ·
Reza14

فرشته عید مرغ نخر سی مرغ داریم قرار بیاریم جوج بزنیم شمال همه با هم دور همی {-a151-}

1400/12/19 - 18:21 ·
1angel

چقدرم دوتاتون مظلومین خخخ

1400/12/19 - 18:21 ·
yasi

رضا الان باج میدی؟

1400/12/19 - 18:22 ·
Sama

رضا میخوای ثریاتو صدا کنم{-18-}

1400/12/19 - 18:22 ·
Reza14

فرید عسیسم بیا جوج {-a151-}

1400/12/19 - 18:22 ·
yasi

Reza
دعوت هم میکنی

1400/12/19 - 18:23 ·
Reza14

یاسی باج ندم دل فرشته میشکنه منم ک حساس {-a151-} باز میره نمیاد {-18-}
سما ثریا اورجینال هستم فیک نباشه ن {-18-}

1400/12/19 - 18:24 ·
Reza14

اره اره همه دعوتین بجان خودم {-15-}

1400/12/19 - 18:24 ·
Sama

اورجیناله لای زرورق باز نشده {-18-}

1400/12/19 - 18:27 ·
yasi

Reza
خیلی هم حساسی
اونوقت دعوتشون میکنی خونه ما اینا که جبهه اونورن؟ دوست نیستن از صدتا دشمن بدترن

1400/12/19 - 18:28 ·
1angel

سیمرغ خوردن داره {-18-}

1400/12/19 - 18:30 ·
Sama

үάşίღ❤ حساس نشو حساس نشو
جهنم ضرر رضا هم باشما {-18-}

1400/12/19 - 18:31 ·
1angel

آروم باش یاسی آرومتر {-18-}

1400/12/19 - 18:31 ·
Reza14

از زرورق بازش کن ببینم کیه سما {-a151-}

1400/12/19 - 18:32 ·
1angel

رضا جایی نمیره خودش میدونه {-18-}

1400/12/19 - 18:32 ·
Reza14

دوست دارن یاسی دشمن نیستن باو {-a151-}

1400/12/19 - 18:32 ·
1angel

رضا {-6-}

1400/12/19 - 18:33 ·
Reza14

من با همتونم هوا همتونو دارم {-a151-}

1400/12/19 - 18:33 ·
Reza14

فرید کجای لنتی میکشمت نیای الان الوووو {-18-}

1400/12/19 - 18:34 ·
Reza14

جانم فرشته در خدمتم ابجی {-a203-}

1400/12/19 - 18:35 ·
Sama

Reza خطاب بزنم بیاد

1400/12/19 - 18:35 ·
1angel

{-18-}یاسی گفتم بد کسایی رو انتخاب کردی {-24-}

1400/12/19 - 18:35 ·
yasi

تشریف بیارید عید خوشحال میشیم رضا خودت که فرید میشناسی مهمون قدمش رو چشم ما{-34-}

1400/12/19 - 18:36 ·
1angel

رضا از این جا جاده دو راهی میشه ....یا با منو سما باید باشی...یا فرید و یاسی
گزینه دیگری وجود نداره{-18-}

1400/12/19 - 18:36 ·
Reza14

خطاب بزن سما {-a151-} فیک نباشه ها گفته باشم {-18-}

1400/12/19 - 18:37 ·
yasi

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
من بهترینا انتخاب کردم میدونم هوامون دارن {-34-}

1400/12/19 - 18:37 ·
Reza14

عه فرشته دوراهی نزار دعوتمون کردن ویلا دیونه سی مرغ خورون داریم {-18-}
با کیک شکلاتی دسر {-7-}

1400/12/19 - 18:38 ·
Sama

☆☆●•Fereshteh●•☆☆ فری بزار رضا نخودی باشه

1400/12/19 - 18:39 ·
1angel

حرف منو ک باور نکردی دیشب گفتم بهت
خودشون دیگه امروز گفتن بهت،،، هنوزم امیدواری تو {-18-}

1400/12/19 - 18:39 ·
yasi

بگم همش دستپخت فرید هس آ{-18-}

1400/12/19 - 18:40 ·
Reza14

اره من نخودی {-a203-}

1400/12/19 - 18:40 ·
yasi

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
من دوستام میشناسم میدونم هوامون دارن تو هم هوامون داری{-41-}

1400/12/19 - 18:41 ·
Sama

үάşίღ❤ من کنسل{-18-}

1400/12/19 - 18:42 ·
yasi

سما...
دستپختش عالیه

1400/12/19 - 18:43 ·
1angel

عکس غذاشو بزار ببینیم
تا نخوری نمیتونی بگی خوبه{-18-}

1400/12/19 - 18:45 ·
Sama

үάşίღ❤ قربون شکلت نوش جونت

1400/12/19 - 18:46 ·
yasi

حرف من باور ندارین از رضا بپرسید

1400/12/19 - 18:47 ·
1angel

خا اینا ک شوخیه جدی نگیم ..میگیم بخندیم
هممون یکی هستیم{-41-}

1400/12/19 - 18:49 ·
Reza14

ن باو باورت دارن یاسی {-a151-} عالیه {-a180-}

1400/12/19 - 18:49 ·
Sama

☆☆●•Fereshteh●•☆☆ نخورده میتونی بگی از رو شکلش حدس بزن{-18-}

1400/12/19 - 18:51 ·
1angel

راستی یاسی از محسن خبر داری ندیدمش

1400/12/19 - 18:52 ·
1angel

من تا نخورم حدس نمیزنم

1400/12/19 - 18:52 ·
Sama

үάşίღ❤ الهی بگردم یاسی چ مظلوم شدی یهو عشق منی تو {-23-}

1400/12/19 - 18:52 ·
yasi

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
سما...
Reza
مرسی که هستین دوستای خوبم برام خیلی عزیزین
امیدوارم همیشه کنار هم بخندیم{-a180-}

1400/12/19 - 18:53 ·
yasi

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
محسن چند روزیه نیس کلا کم میاد نه خبری ندارم ازش

1400/12/19 - 18:54 ·
1angel

ان شاالله یاسی

1400/12/19 - 18:55 ·
yasi

سما...
خدا نکنه عزیزدلم من مظلوم بودم{-26-} {-23-}

1400/12/19 - 18:55 ·
1angel

ی چند روزی نبودم دلم واسه همه تنگ شده {-61-}

1400/12/19 - 18:55 ·
yasi

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
ما هم دلتنگت بودیم{-49-}

1400/12/19 - 18:58 ·
Reza14

مرسی یاسی لطف داری ، ان شالله تو داداش فریدمم خوب و خوش بمونید واسه هم
فرشته برگرد ابجی بهر حال دوستایی داری ک دوست دارن خدا رو چی دیدی شاید بختتو باز کردیم تو همین سایت {-a151-}

1400/12/19 - 18:59 ·
Reza14

غلامعلی هم کیس مناسبیه برا ازدواج اوخی عسیسم بیا من مذاکره میکنم دربارهاش تو وین {-a151-}

1400/12/19 - 19:00 ·
yasi

Reza
ممنونم دوست عزیز{-a153-}

1400/12/19 - 19:02 ·
Sama

غلامعلی رو وارد ماجرا نکن رضا اون صاحاب داره

1400/12/19 - 19:03 ·
Reza14

{-a180-}زنده باشی زن داداش {-29-}

1400/12/19 - 19:03 ·
Reza14

عه فرشته بجنب از کفت میره غلامعلی {-a151-}{-18-}

1400/12/19 - 19:04 ·
Sama

کبری رو بهش غالب میکنیم{-18-}

1400/12/19 - 19:08 ·
Reza14

کبری مال منه با ثریا کنار اومدن {-18-} غلامعلی دهنش بوی فرت و فرت پست میده {-18-}

1400/12/19 - 19:12 ·
Sama

نخیرم کبری با هیشکی کنار نمیاد تنهاخوره {-18-} تو روحت {-18-}

1400/12/19 - 19:16 ·
1angel

رضاااا{-11-}

1400/12/19 - 19:18 ·
Reza14

خواهیم دید {-18-} ابجی فرشتمو سر و سامون میدم حالا ببین ، ان شالله ب این وقت عزیز بخت فرشتمون باز ی ادمش بیاد جلو ک لایق ابجیم باشه {-47-}

1400/12/19 - 19:20 ·
Sama

ایشالا نصیب فرشته و بقیه دوستان منهای یکیشون {-a151-}

1400/12/19 - 19:27 ·
yasi

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
فرشته چرا عضو گروه سیمرغ نمیشی؟

1400/12/19 - 19:29 ·
Reza14

الهی امین {-47-}

1400/12/19 - 19:29 ·
Reza14

ابجیم رفته گل بچینه زن داداش {-a151-}

1400/12/19 - 19:30 ·
yasi

Reza
امیدوارم مامورا شهرداری نبینن

1400/12/19 - 19:36 ·
1angel

مرسی از دوستان از دعای خیرتون.....من قصد ازدباج ندارم{-18-}

1400/12/19 - 19:47 ·
1angel

بچه ها پوزش سر کارم ...مشتری میاد مجبورم آف بشم

1400/12/19 - 19:48 ·
1angel

خودمون سیمرغ بلورینو داریم کجا بیایم یاسی{-18-}

1400/12/19 - 19:49 ·
yasi

☆☆●•Fereshteh●•☆☆
خوشحال میشم تو جمعمون باشی {-41-}

1400/12/19 - 19:58 ·
1angel

ی بار رفتم تو ی گروه داستان شد ..دیگه کاتاب داستانارو جمع کردم{-11-}

1400/12/19 - 20:01 ·
yasi

آها باشه{-49-}

1400/12/19 - 20:04 ·
1angel

{-41-}

1400/12/19 - 20:06 ·
Farid

ببین توروخدا عشقمو مظلوم گیر اوردن

1400/12/20 - 00:00 ·
yasi

{-26-}

1400/12/20 - 00:06 ·
1angel

فرید کامنتارو خونری

1400/12/20 - 00:10 ·
Farid

үάşίღ❤
عزیزدلم بزن تو مماخشون ... رضا با من{-7-}

1400/12/20 - 00:11 ·
1angel

باز شروع کرد {-54-}

1400/12/20 - 00:13 ·
1angel

رضا هم اینطرفه

1400/12/20 - 00:14 ·
yasi

عزیزم دیگه آشتی کردیم و دعوت شدن عید خونمون{-29-} البته رضا دعوت کرد منم استقبال کردم با اجازت{-7-}

1400/12/20 - 00:14 ·
Farid

اره فرشته خوندم سه نفری مظلوم گیر اوردین عشقمووو{-39-}

1400/12/20 - 00:19 ·
Farid

үάşίღ❤
خوب خداروشکر اشتی کردیم{-7-}
اجازه منم دست خودته گلم
به به خوب کردی دوستانو دعوت کردی منم استقبال میکنم{-29-}

1400/12/20 - 00:21 ·
1angel

من ک بهت گفتم تو قبول نکردی ....
یاسی آدرس بده عید بیام اونجا {-18-}

1400/12/20 - 00:24 ·
yasi

اره خدا رو شکر بخیر گذشت{-51-}

1400/12/20 - 00:24 ·
yasi

آدرس رضا بلده میاد دنبالتون {-1-}

1400/12/20 - 00:25 ·
1angel

مسیرش اینور نمیخوره {-18-}

1400/12/20 - 00:27 ·
yasi

مجبوره بیاد خودش دعوت کرد{-18-}

1400/12/20 - 00:29 ·
1angel

باشه بهتر {-18-}

1400/12/20 - 00:36 ·