‏تنها جایے کـہ همیشـہ همـہ چے طبق روال پیش میرـہ توست!

از ملزومات غرق شـבن בر رویا2022/03/10 - 22:24
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۲۰۲۲۳_۲۱۵۷۲۷.jpg
IMG_۲۰۲۲۰۲۲۳_۲۱۵۷۲۷.jpg · 1080x1057px, 327KB
دیدگاه
aydis

{-35-}

1400/12/19 - 22:37 ·
yasi

لایکی عزیزم

1400/12/19 - 22:39 ·
kati20

مرسی آیدیس جون {-35-}

1400/12/19 - 22:42 ·
kati20

ممنونم یاسی عزیزم{-35-}

1400/12/19 - 22:43 ·
yasi

خواهش عزیزم{-41-}

1400/12/19 - 23:11 ·
Mahpar

{-18-}{-18-}نه....پشم سنگ {-40-}

1400/12/19 - 23:38 ·
kati20

مهتاب جون ،جون کتی بازم اون اشتباه معروفتو بکن این پشم سنگو نابود کن.. {-38-}

1400/12/19 - 23:41 ·
Mahpar

ایندفعه اشتباه کنم ، مدیر هم اشتباهی منو بلاک می‌کنه{-18-}

1400/12/19 - 23:46 ·
kati20

بابا آخه کدوم مسلمونی فکر کرده پشم سنگ بکار بچه های عاشق نایس میخوره.. تو اونو به من نشون بده{-a129-}

1400/12/19 - 23:49 ·
Mahpar

حداقل می‌نوشت با پشم سنگ عاشق بشید{-18-}

1400/12/21 - 00:02 ·
kati20

{-35-}والا در اون صورت خودم بازنشر میکردمش{-11-}

1400/12/21 - 12:38 ·
Mahpar

{-a105-}

1400/12/21 - 18:19 ·