اجازه بده دلتنگت بشن، گاهی مادامی که همیشه در دسترس باشی دیگه بهت اهمیت نمیدن بخاطر اینکه فکر میکنن همیشه میمونی.

2022/03/11 - 11:52 در اریا
پیوست عکس:
photo_2022-03-11_11-51-40.jpg
photo_2022-03-11_11-51-40.jpg · 736x798px, 47KB