گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی
نفسی برای ماندن
در کنار او نخواهی داشت!
پس با کسی بمان
که نصف راه را به سمتت دویده باشد!
خودخواه نه، اما عاشق خودتان باشید!
وقتی آدم عاشق خودش باشد،
خودش را اولویت قرار میدهد،
دو دستی خودش را محکم میچسبد،
به این راحتی ها فرو نمیریزد؛
چون یک "خودش" را دارد که
عاشقانه دوستش دارد
و اجازه نمیدهد که بشکند ...
2022/03/12 - 20:41
دیدگاه
aylar

{-35-}

1400/12/21 - 21:26 ·
mahdiim

ممنون از شما

1400/12/21 - 21:36 ·