نگرـב בنبال اون کسے که
از قصـב گمت کرـבه…


2022/03/16 - 19:34
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۲۰۳۱۶_۱۹۳۶۰۳.jpg
IMG_۲۰۲۲۰۳۱۶_۱۹۳۶۰۳.jpg · 1080x1170px, 379KB
دیدگاه
1angel

احسنت{-37-}

1400/12/25 - 19:35 ·
kati20

قربونت{-17-} {-35-}

1400/12/25 - 19:36 ·
1angel

نشی عشقول {-35-}

1400/12/25 - 19:38 ·
kati20

{-35-}{-29-}

1400/12/25 - 19:39 ·
1angel

{-26-}

1400/12/25 - 19:42 ·
yasi

نه اتفاقا باید پیداش کرد بلایی سرش بیاری تا اخر عمر راهش گم کنه{-18-}

1400/12/25 - 19:43 ·
kati20

اینم راهی یاسی جون.. پس دست بکار بشم{-18-}

1400/12/25 - 19:44 ·
yasi

بیام کمکت{-a162-}

1400/12/25 - 19:47 ·
kati20

تو آماده باش خبرت کردم‌ حمله میکنیم{-a113-}

1400/12/25 - 19:50 ·
1angel

یاسی خطر ناک میشود قسمت ۲ {-18-}

1400/12/25 - 19:51 ·
kati20

فرشته{-18-}

1400/12/25 - 19:53 ·
yasi

حتما خبر بده کتی{-29-}

1400/12/25 - 19:52 ·
yasi

فرشته قسمت 2 رو که خیلی وقته پخش شد{-15-}

1400/12/25 - 19:53 ·
kati20

چشم حتما..‌ {-41-}

1400/12/25 - 19:53 ·
1angel

ن اون جومونگ بود دیدی ...عاشقی حواست نیست {-18-}

1400/12/25 - 19:56 ·
yasi

انگ عاشقی نچسبون بهم اصن نمیاد{-18-}

1400/12/25 - 19:58 ·
kati20

یاسیو اذیت کنی با مقامات بالا طرفیااا فری{-a105-}

1400/12/25 - 19:59 ·
1angel

رو منم حساب کن کتی ...{-a166-}

1400/12/25 - 19:59 ·
1angel

مقامات بالارو هم اذیت کردم ...گفت فقط برو {-18-}

1400/12/25 - 20:00 ·
kati20

اوه فری تو که میخوای بکشی طفلیو {-38-} قراره یکم تنبیهش کنیم{-18-}

1400/12/25 - 20:02 ·
yasi

فرشته از دیشب گفته جنگ شروع میکنه

1400/12/25 - 20:03 ·
1angel

هر کی بد کنه به دوستام همین سزا و جزاشه{-18-}

1400/12/25 - 20:04 ·
1angel

حالا ی راه واسه فرید میزارم ...اونو انجام بده بیخیال مسدودی میشم{-18-}

1400/12/25 - 20:05 ·
kati20

کشته مرده منطقت شدم فری. {-18-}

1400/12/25 - 20:08 ·
yasi

چه راهی {-36-}

1400/12/25 - 20:08 ·
1angel

همه میشن کتی ..فرصت بده {-18-}

1400/12/25 - 20:11 ·
1angel

بعدا میگم ..اینجا نمیشه {-18-}

1400/12/25 - 20:11 ·
kati20

از نظر من مشکلی نیست فری {-7-}

1400/12/25 - 20:14 ·
yasi

آها باشه

1400/12/25 - 20:15 ·
1angel

مرسی ک فرصت دادی تا خودمو نشون بدم کتی {-18-}

1400/12/25 - 20:17 ·
kati20

خواهش میکنم.. من‌کلا راهو واسه جوونا باز میزارم تا خودی نشون بدن{-7-}

1400/12/25 - 20:19 ·
1angel

خیر ببینی جوون{-18-}

1400/12/25 - 20:27 ·
kati20

{-18-}آمین آمین{-47-}

1400/12/25 - 20:30 ·
1angel

{-a105-}{-a105-}

1400/12/25 - 20:30 ·
Mahpar

{-7-}چشمم

1400/12/25 - 23:48 ·
kati20

چشمت بی بلا{-7-}

1400/12/26 - 00:40 ·