شیطان رو قبول ڪردم چون
خدایے نبود!!
2022/03/19 - 11:27
دیدگاه
farhad74

این حرفت رو میشه قبول نکنم؟

1400/12/28 - 11:53 ·
Minaa

شما نظرت محترمه.اما من ندیدم

1400/12/28 - 11:56 ·
farhad74

دقت کنی هست

1400/12/28 - 11:59 ·
Minaa

گشتم نبود شمام نگرد نیست

1400/12/28 - 12:02 ·
farhad74

ببین همین که سالمی یعنی خدا هست
دور اطرافتو این طبیعت رو ببین زمستان مرده ولی بهار زنده میشه
اصلا خدارو میشه داخل طبیعت پیدا کرد

1400/12/28 - 12:04 ·
Minaa

یبار خدا زیر بوته بود رفتم سمتش در رفت دیگه ازون روز ندیدمش {-28-}

1400/12/28 - 12:05 ·
farhad74

ولی بی شوخی دقت کنی همه جا خدا هست
ببخشید مزاحم شدم
یا حق

1400/12/28 - 12:07 ·
Minaa

نه اقا شما مراحمید .پناهتون

1400/12/28 - 12:09 ·
farhad74

{-35-}

1400/12/28 - 12:09 ·
kati20

ترجیح میـבم طورے زنـבگے کنم ڪ گویے خـבا هست פּ وقتے مرـבم بـ؋ـهمم ڪ نیست. تا اینکـہ طورے زنـבگے کنم ڪ انگار خـבا نیست פּ وقتے مرـבم بـ؋ـهمم ڪ هست..

1400/12/28 - 19:08 ·
kati20

این با کمال احترام لایک نمیشه.. {-35-}

1400/12/28 - 19:08 ·
farhad74

{-37-}

1400/12/28 - 19:09 ·
Minaa

کتایون جون اینا شعاره خدایی وجود نداره گفتم شیطانو قبول کردم{-29-}

1400/12/28 - 19:10 ·
kati20

فرهاد{-35-}

1400/12/28 - 19:11 ·
Minaa

به هرحال میسی{-35-}

1400/12/28 - 19:11 ·
farhad74

کتایون هنوز مینا روی حرفش هست
ولی یه روزی قبول می‌کنی خدا هست{-29-}

1400/12/28 - 19:12 ·
kati20

تو بگو شعار عزیزم... شیطانی که تو قبولش داری خودش خدارو سجده کرده.. آفریده ای مثل منو تورو قبول نداشتو سجده نکرد که از درگاه خدا رونده شد.. بنظر من حرف تو بیشتر شعاره..

1400/12/28 - 19:13 ·
farhad74

خب حالا دعوا نشه صلوات {-33-}

1400/12/28 - 19:14 ·
kati20

فرهاد، مبینا با کمال احترام خودشو زده به خواب.. اگه خواب بود میشد بیدارش کرد.. ولی کسی که خودشو بزنه به خواب هرگز نمیتونی بیدارش کنی...

1400/12/28 - 19:14 ·
kati20

نه دعوا واسه چی دوتا آدم بالغ داریم حرف میزنیم.. دعوا نداریم که.. البته اگه مبینا دعوام نکنه{-7-}

1400/12/28 - 19:15 ·
farhad74

امیدوارم بیدار بشه

1400/12/28 - 19:15 ·
farhad74

فکر نکنم دعوا کنه دختر خوبیه{-7-}

1400/12/28 - 19:16 ·
kati20

منم امیدوارم..

1400/12/28 - 19:16 ·
kati20

جفتتون موفق باشین و دلتون شاد..

1400/12/28 - 19:17 ·
farhad74

{-47-}

1400/12/28 - 19:17 ·
farhad74

همچنین تو{-29-}

1400/12/28 - 19:17 ·
Minaa

کتایون جون مبینا نیستم مینا هستم به هرحال نظرت محترمه وهچنین{-29-}

1400/12/28 - 19:19 ·
kati20

ممنونم فرهاد عزیزی... {-35-}

1400/12/28 - 19:18 ·
kati20

عذر میخوام مینا جون.. محبت داری{-35-}

1400/12/28 - 19:19 ·
Minaa

نه اقا فرهاد دعوا چرا به هر حال هرکسی نظری داره {-29-}

1400/12/28 - 19:21 ·
farhad74

کتایون همگی برام عزیز هستید

1400/12/28 - 19:19 ·
farhad74

گفتم که دعوایی نیستی

1400/12/28 - 19:20 ·
kati20

{-35-} فرهاد

1400/12/28 - 19:20 ·
farhad74

کتایون{-29-}

1400/12/28 - 19:21 ·
Minaa

اقا فرهاد و کتایون جون {-35-}

1400/12/28 - 19:22 ·
kati20

ممنونم مینا{-35-}

1400/12/28 - 19:23 ·
farhad74

مینا{-29-}

1400/12/28 - 19:24 ·