همون آدمی که الان داری خودتو میکشی خوشحالش کنی
یه روز وایمیسته تو صورتت میگه: مگه من ازت خواستم؟
2022/03/20 - 12:20