شاید باورتون نشه

ولی من بخاطر اینکه بعضیا ازم خوششون نمیاد
اومدم اینجا...
2022/03/20 - 12:23
دیدگاه
amirtah

یعنی چی

1401/01/2 - 15:44 ·
Minaa

یعنی بضیا خودشون میدونن

1401/01/2 - 15:46 ·
amirtah

آها پس مخاطب خاص داره

1401/01/2 - 15:47 ·
Minaa

یس

1401/01/2 - 15:48 ·
amirtah

اوکی

1401/01/2 - 15:49 ·