گاهے وقتا با کوچکترین اشتباـہ
ممکنـہ کسیو کـہ خیلے בوست בارے رو
براے همیشـہ از בست بـבی...


2022/03/21 - 11:01
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۲۰۳۱۷_۱۲۱۴۱۸.jpg
IMG_۲۰۲۲۰۳۱۷_۱۲۱۴۱۸.jpg · 1080x1060px, 249KB
دیدگاه
masood

زیبــا بــود ، لایکــــــی کتایـــون {-35-}

1401/01/1 - 16:17 ·
Mahpar

{-38-}

1401/01/1 - 16:54 ·
Mahpar

اره منم با یه اشتباه داشتم ......از دست میدادمجای خالی یا با کلمه ی مناسب پر کنید...کنی زود جواب بده {-a105-}

1401/01/1 - 16:55 ·
kati20

ممنونم مسعود لطف داری{-35-}

1401/01/1 - 19:19 ·
kati20

اجازه خانم ناظر... پشم سنگ میباشد{-a68-}

1401/01/1 - 19:19 ·
ejoosta5662

{-35-}

1401/01/1 - 19:46 ·
kati20

{-29-}ممنونم رضا {-35-}

1401/01/1 - 19:48 ·
ejoosta5662

خواهش کتایون {-29-}{-35-}

1401/01/1 - 19:50 ·
kati20

{-a153-}

1401/01/1 - 19:51 ·
hadi-ka

لایکی کتی جاان{-35-}
دل نیست کبوتر ک چو برخاست نشیند..
مراقب آدمای خوب زندگیمون باشیم{-29-}

1401/01/1 - 19:58 ·
kati20

لایک به کامنت خودت هادی جان.. دقیقا حرفت حرف حسابه{-29-}.. مرسی دکتر{-35-}

1401/01/1 - 19:59 ·
hadi-ka

خواهش میکنم مهربون..منم جواب پس میدم..{-29-}

1401/01/1 - 20:04 ·
kati20

اختیار دارین منم یکی از شاگردای کم تجربه شما به حساب میام{-11-}

1401/01/1 - 20:05 ·
hadi-ka

تو ک خود خال لبی {-35-}

1401/01/1 - 20:07 ·
kati20

{-35-}

1401/01/1 - 20:08 ·
Mahpar

آفرین کتی..درست جواب دادی

1401/01/1 - 23:05 ·
kati20

فدات مهتاب جون {-7-}

1401/01/1 - 23:10 ·
Mahpar

{-35-}

1401/01/1 - 23:12 ·
kati20

خودت گلی عزیزم{-35-}

1401/01/1 - 23:13 ·