گاهی هم لازم است آدم هایی که در زندگی مان قرار دارند را ویرایش بزنیم ،،،،
تمام کسانی که حضورشان را پذیرفته‌ایم به خاطر بیاوریم ،،،،،،
ببینیم کجاها اشتباه کرده‌ایم ، کدامشان لایق محبت نبوده‌اند و لبریز از مهرشان کرده ایم ،،،
باید مراقب حضور پررنگ کدام ها می بودیم که نبوده‌ایم ،،،،،،
و به کدامشان بهای بی جا داده ایم و پررنگ کرده‌ایم که نباید می کردیم ......
چندین و چندین نفر در کتاب زندگی مان جا گرفته اند، اما؛ بودن همه شان ضرورتی ندارد!!!
باید به آدم ها معنا بدهیم ،،،،،،
ببینیم بودن کدام ها با بودنمان برابر ، و کنار گذاشتن کدام هابا آرامش‌مان مساوی می شود..
باید ببینیم نبود کدام آدمهاست که معنای زندگی را می گیرد ،همان‌ها را نگه داریم ،،،،
و بقیه کنار گذاشته شود .....
در مسیر زندگی طوری قدم بر دارید که وقتی به پشت سر نگاه کردید شرمنده نباشید ، زندگی
فقط امروز نیست ، خیلی مراقب خودتان باشید.
2022/03/22 - 10:00
دیدگاه
mehrrsa

سال نو مبارک اقا مهدی

1401/01/3 - 21:04 ·
mahdiim

{-35-}

1401/01/3 - 21:10 ·
mahdiim

{-35-}

1401/01/3 - 21:12 ·

باز نشر توسط