خانوما درسته؟

2022/03/22 - 20:12
پیوست عکس:
Image-14989.jpg
Image-14989.jpg · 1024x1280px, 325KB
دیدگاه
kati20

تکذیب میکنم.. {-6-}

1401/01/3 - 00:07 ·
amirtah

واقعا؟

1401/01/3 - 01:07 ·
kati20

آره.. حداقل من فکر نمیکنم با یه خانمم کوتاه بیام{-a84-}

1401/01/3 - 01:08 ·
amirtah

پس شما انتظارتون بالاست{-7-}
شما باطلا هم کوتاه نمیای{-33-}

1401/01/3 - 01:12 ·
kati20

طلا که مادیه.. اونقدر اهمیت نداره.. اتفاقا اونو تو خوشی بگیری کیفش بیشتره{-7-} اما تو قهر بستگی به این داره چقدر موجب رنجش دل آدم بشه ..

1401/01/3 - 01:15 ·
amirtah

میتونم بپرسم چند سالتونه؟

1401/01/3 - 01:16 ·
kati20

23

1401/01/3 - 01:19 ·
amirtah

حرفاتون قشنگه ،شبیه آدمای پخته وبا تجربه حرف میزنین
مجردین یا متاهل؟

1401/01/3 - 01:23 ·
kati20

ممنونم لطف دارین.. خدا قبول کنه مجرد{-11-}

1401/01/3 - 01:25 ·
amirtah

آها بسلامتی
انشالله زودتر ازدواج کنینو بعدش چنتا بچه گدونیم قد دورتو بگیرن

1401/01/3 - 01:28 ·
amirtah

اسمتون کتایونه؟

1401/01/3 - 01:29 ·
kati20

سلامت باشی.. نفرین نکن دیگه.. خودمون روی این کره خاکی زیادی هستیم.. {-29-}

1401/01/3 - 01:30 ·
kati20

بله کتایون..

1401/01/3 - 01:30 ·
amirtah

قربونت بشم
عه چرا اینقدر جوونا از ازدواج نفرت دارن{-7-}

1401/01/3 - 01:32 ·
amirtah

کتایون جان بچه کجایین

1401/01/3 - 01:33 ·
kati20

خدانکنه.. شاید چون عاقلتر شدن.. قزوین..‌

1401/01/3 - 01:35 ·
amirtah

نمیدونم شاید
خوشبختم ،منم تبریز

1401/01/3 - 01:38 ·
kati20

منم خوشوقتم.. خیلی هم عالی.. تبریز شهر قشنگیه..

1401/01/3 - 01:40 ·
amirtah

لطف دارین شما

1401/01/3 - 01:42 ·
kati20

زنده باشی امیر خان

1401/01/3 - 01:47 ·
amirtah

سلامت باشی
میگن تو قزوین پولت بیوفته زمین نباید خم شی برداری ،خطرناکه{-7-}
کتایون جان دیگه بااجازت برم بخوابم

1401/01/3 - 01:50 ·
kati20

بابت این شوخی دیروز با یه دوست خوب کات کردم.. البته که از حدش گذشت.. امیدوارم دوستی با شما اینطور نشه.. شبتون بخیر

1401/01/3 - 01:55 ·
amirtah

من غلط کردم ببخشید فقط یه شوخی بود
شبتون خوش فعلا بای

1401/01/3 - 01:59 ·
kati20

دور از جونتون.. در پناه خدا...{-35-}

1401/01/3 - 02:01 ·
Toot

من آشتی نمیکنم استثنا

1401/01/3 - 14:08 ·
amirtah

خدا بداد شوهرت برسه{-7-}

1401/01/3 - 14:10 ·
Toot

شوهرم مرده با ۷ تا پسر خخخ

1401/01/3 - 14:13 ·
amirtah

بیا من یکی برات پیدا کنم ،۷۰ساله{-33-}

1401/01/3 - 14:14 ·
Toot

وای مث خودت آتش زیر خاکستره

1401/01/3 - 14:16 ·
amirtah

آره دقیقا{-7-}

1401/01/3 - 14:21 ·
Toot

حوصله جنگ ندارم ک{-a70-}

1401/01/4 - 21:35 ·
amirtah

جنگ لازم نیست فقط باید بسوزیو بسازی

1401/01/4 - 21:51 ·
Toot

آره جون خودش تلاق خلاص خخ

1401/01/4 - 21:53 ·
amirtah

عه طلاق چرا ،دیوونه پولداره ها

1401/01/4 - 22:02 ·
Toot

زندگی لاکچری داره

1401/01/5 - 21:15 ·
amirtah

از کجا فهمیدی

1401/01/6 - 19:49 ·
Toot

من باهوش م دیگه {-5-}

1401/01/13 - 18:30 ·
amirtah

باهوش کی بودی تو{-7-}

1401/02/5 - 13:43 ·
Toot

خیلی وقته ک

1401/02/8 - 17:52 ·
amirtah

چی

1401/02/8 - 18:23 ·
Toot

نخود چی {-20-}ی کم دقت کن خوب

1401/02/9 - 15:40 ·
amirtah

دقتم کجا بود بابا خودت بگو به مغز من فشار نیار خخخ

1401/02/9 - 15:43 ·
Toot

میخوای اک ببری اون دنیا خخ

1401/02/9 - 15:44 ·
amirtah

آره ،من تا زمانی که زور دارم از عقلم استفاده نمیکنم

1401/02/9 - 15:46 ·
Toot

نکنه جز انسانهای نخستین ی

1401/02/9 - 15:54 ·
amirtah

نه وجدانا منظورتو نفهمیدم بیا اونور ببینم چه مرگته {-7-}

1401/02/9 - 15:55 ·
Toot

این چه مدل حرف زدن با ی خانم محترمه خخ

1401/02/9 - 15:57 ·
amirtah

ای جون خانم محترم {-7-}

1401/02/9 - 15:59 ·
Toot

چرا اینقدر زیر پستا منحرفان حرف میزنی

1401/02/9 - 16:01 ·
amirtah

تورو خدا من منحرف حرف میزنم منه به این مثبتی

1401/02/9 - 16:02 ·