بعضیام تو سرشون هيچی نيست ، تو دلشونم هيچی نيست

همه چی تو ذات خرابشونه
2022/03/23 - 12:51