غمت نباشد رفیق ! همین روزها یک نفر از راه می رسد که تو بزرگترین معجزه و آرزوی زندگی اش باشی کسی که بجای تمام آنها که نادیده ات گرفتند ، تو را ببیند ، بجای تمام آنها که مراقبت نبودند ، مراقبت باشد و به اندازه ی تمام زخم هایی که خورده ای و دردهایی که کشیده ای ؛ برای داشتنت بجنگد و تمامِ حواسش به آرامش و لبخندِ تو باشد . کسی که هر صبح ، برای شنیدنِ صدای تو ، بیتاب باشد ، هر شب با خیالِ داشتنت بخوابد و هر ثانیه با حرف های شیرین و عاشقانه اش ، بهترین احساسِ ممکن را داشته باشی . کسی که قرار است مهم ترین آدمِ زندگی اش باشی و با هر نگاه او ، جان بگیری ... همیشه که قرار نیست زخم خورده ی آدم های اشتباه باشی ، همیشه که قرار نیست بد بیاوری ، عذاب بکشی و بی پناه باشی ! صبر کن رفیق ؛ روزهایِ خوبِ تو هم می رسند ، صبر کن
2022/03/24 - 17:33