این دوستت دارم
گفتنت
مثل موفق باشید
آخر امتحان
2022/03/26 - 10:04
دیدگاه
sarzaminman101

این دوستت دارم
گفتنت
مثل موفق باشید
آخر امتحان
دیفرانسیل و انتگرال
است
یا حرف دکترا
که می‌گویند چیزی نیست خوب می شوی

1401/01/6 - 10:04 ·