این افراد رو هیچوقت تو زندگیت از دست نده:
- کسایی که هر وقت بهشون پیام میدی یا زنگ میزنی خیلی طول نمی‌کشه که جوابت رو بدن.
- کسایی که هر وقت باهاشون حرف می‌زنی قضاوتت نمی‌کنن.
- کسایی که برای کمک خواستن فقط کافیه یک پیام بهشون بدی.
- کسایی که وقتی فکر می‌کردی هیچ کسی رو نداری کنارت بودن.
- کسایی که همه کاری کردن تا تو لبخند به لبات بیاد.
- کسایی که جلو بقیه حمایتت کردن.
- کسایی که تلاششون رو کردن تا تو راه رو اشتباه نری.

2022/03/26 - 14:12