لای موهایت تنها نُتی ست

که اگر به دستم برسد

تمامِ موسیقی های

عاشقانه‌ی جهان را با آن می نوازم

2022/03/29 - 12:59 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
photo_2021-12-25_09-17-23.jpg
photo_2021-12-25_09-17-23.jpg · 540x669px, 31KB