پلک میزنی، جهانم زیر رو می‌شود
موهایت را باز می‌کنی، طوفان می‌شود
می‌خندی، بهار می‌آید
دیوانه منم که خانه‌ام را
روی گُسلِ خطرناکِ تَنِ تو ساخته‌ام ..!
2022/03/29 - 13:01 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
1522832565251971_large.jpg
1522832565251971_large.jpg · 319x500px, 115KB