زندگی اصلا پیچیده نیست،

خودت را

از محدودیت ها رها کن!

شادی را در آغوش بگیر

2022/04/01 - 18:19
پیوست عکس:
sms-shadi-1.jpg
sms-shadi-1.jpg · 600x600px, 42KB
دیدگاه
mehrrsa

زندگی اصلا پیچیده نیست،

خودت را

از محدودیت ها رها کن!

شادی را در آغوش بگیر

و بگذر از تمامِ نشدن ها…

غصه، هیچ گاه

چیزی را حل نخواهد کرد…

1401/01/12 - 18:20 ·