بابا پیر نشو، خسته نشو غمگین و دلخسته نشو شاد بمون

قشنگ من فدات بشم، خسته نشو…

2022/04/04 - 16:26
پیوست عکس:
1573650854968415_large.jpg
1573650854968415_large.jpg · 404x500px, 154KB
دیدگاه
mehdi1360

سایه اش همیشه بالا سرت باشه عزیزم

1401/01/15 - 19:55 ·
majid_f45

ممنون

1401/01/16 - 08:33 ·
mehdi1360

خواهش میکنم

1401/01/16 - 08:40 ·
majid_f45

لطفتان مستدام

1401/01/16 - 08:44 ·
mehdi1360

ممنونم همچنین

1401/01/16 - 08:46 ·
majid_f45

{-35-}سپاس {-35-}

1401/01/16 - 08:48 ·
mehdi1360

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1401/01/16 - 08:55 ·
majid_f45

خدایش اگه پولی بود هم انقدر ولخرجی میکردی؟خخخ

1401/01/16 - 08:57 ·
mehdi1360

خخخ تو واقعیت اره چرا که نه

1401/01/16 - 09:01 ·
majid_f45

افرین به تو که انقدر خوب بودی خخخ

1401/01/16 - 09:55 ·
mehdi1360

خخخ افرین به تو باریکلا به من

1401/01/16 - 09:59 ·
majid_f45

باریکا چرا مگه شامپو نداری؟

البته یک نوع ریکا هم شما دارین که کمیاب شده برای....خخخخ

1401/01/16 - 10:02 ·
mehdi1360

خخخ الان هم ریکا داریم که مایع ظرف شوییه

1401/01/16 - 10:06 ·
majid_f45

عه مگه قرار نبود دورتو بگیری که بوی ماهی نده دیگه ظرفها؟خخخ

1401/01/16 - 10:13 ·
mehdi1360

خخخ عه باز یادم رفت ببشخ

1401/01/16 - 10:25 ·
majid_f45

اخی مگه پیر شدی؟خخخخ

1401/01/16 - 10:42 ·
mehdi1360

خخخ اره پیری و هزار تا مشکلات دیگه

1401/01/16 - 10:46 ·
majid_f45

اخی کدوم مشکل خخخ

1401/01/16 - 10:49 ·
mehdi1360

خخخ خب نوه خوبم انواع و اقسام بیماری دیهههه

1401/01/16 - 10:53 ·
majid_f45

عه مگه برای بیماری هم دیه میدن!!!!؟خخخخ

1401/01/16 - 11:03 ·
mehdi1360

خخخخخ وای مجید باز شروع کردی به دیوونه کردن؟

1401/01/16 - 11:09 ·
majid_f45

عه مگه بدت میاد تو؟خخخ

1401/01/16 - 11:21 ·
mehdi1360

خخخ وای از دست تو

1401/01/16 - 11:26 ·
majid_f45

خب از دستم ناراحتی بگو بزارمش توو جیبم خخخخ بجاش لپم ولبهام هستند خخخ

1401/01/16 - 11:34 ·
mehdi1360

خخخخخخ

1401/01/16 - 11:40 ·
majid_f45

عه نخند خب مگه چیه اینارو هم دوست نداری؟خخ

1401/01/16 - 12:05 ·
mehdi1360

خخخ چرا

1401/01/16 - 12:09 ·
majid_f45

مگه گوسفند خریدی که میخوای ببری چرا؟خخخخ

1401/01/16 - 12:14 ·
mehdi1360

خخخخخخ وای مجید

1401/01/16 - 12:18 ·
majid_f45

دیگه چی شد نکنه پاهام دارن اذیت میکنن؟خخخخ

1401/01/16 - 12:24 ·
mehdi1360

خخخخخخخ

1401/01/16 - 12:28 ·
majid_f45

خب یکدفه بگو کلا مزاحمم دیگه خخخ

1401/01/16 - 12:33 ·
mehdi1360

خخخ این چه حرفیه حاج مجید

1401/01/16 - 12:45 ·
majid_f45

حرف دله حاجیه خانم اذر بانو همون که دوماه بعد از مهرهه خخخخ

1401/01/16 - 12:49 ·
mehdi1360

اتفاقا بر عکسه

1401/01/16 - 13:09 ·
majid_f45

عه شوخی نکن توو شمال جای ماه ها عوض شده مگه!!!؟خخخ

1401/01/16 - 13:11 ·
mehdi1360

خخخخخ

1401/01/16 - 13:25 ·
majid_f45

خدایا خودت بمن قدرت درک بده خخخ

1401/01/16 - 13:43 ·
mehdi1360

خخخ ناهار خوردی؟

1401/01/16 - 13:46 ·
majid_f45

ان شاالله 6یا 7 ساعت دیگه میخورم

1401/01/16 - 13:48 ·
mehdi1360

الهی قبول حق باشه

1401/01/16 - 13:52 ·
majid_f45

ممنون

1401/01/16 - 13:54 ·
mehdi1360

خواهش میکنم

1401/01/16 - 13:58 ·
majid_f45

خواهش میکنم خواهش نکن خخخ

1401/01/16 - 14:00 ·
mehdi1360

خخخ باشه

1401/01/16 - 14:17 ·
majid_f45

افرین دختر خوب نازنین

1401/01/16 - 14:22 ·
mehdi1360

خخخ خب بچه حرف گوش کنی هستم

1401/01/16 - 14:24 ·
majid_f45

اره بچگیات خیلی ازت تعریف میکردن خخخخ

1401/01/16 - 14:25 ·
mehdi1360

خخخخخ آفرین

1401/01/16 - 14:33 ·
majid_f45

افرین به تو که از بچگی خوب بودی خخخ

1401/01/16 - 14:37 ·
mehdi1360

خخخخ مموونم

1401/01/16 - 14:51 ·
majid_f45

ممو نیستش رفته یواشکی روزه خوری کنه خخخ

1401/01/16 - 15:06 ·
mehdi1360

خخنخخخ

1401/01/16 - 15:19 ·
majid_f45

چیه میخندی نکنه اومده پیش تو!!؟خخخ

1401/01/16 - 15:26 ·
mehdi1360

خخخ نه نیومد

1401/01/16 - 15:31 ·
majid_f45

چرا نکنه الکی گفتی روزه هستی؟خخخ

1401/01/16 - 15:34 ·
mehdi1360

خخخخخ منکه نمیتونم بگیرم دکترم گفته نگیرم

1401/01/16 - 15:41 ·
majid_f45

خدا بد نده چی شده؟شنیده بودم از بس لطیفی نون درسته از گلوت پایین نمیره خخخ

1401/01/16 - 15:43 ·
mehdi1360

خخخخخخ

1401/01/16 - 15:45 ·
majid_f45

نخند حالا یکم اب بخور گیر نکنه خخخ

1401/01/16 - 15:47 ·
mehdi1360

خخخخ باشه

1401/01/16 - 15:54 ·
majid_f45

افرین خخخ

1401/01/16 - 15:55 ·
mehdi1360

خخخخ برو‌کمی استراحت کن

1401/01/16 - 15:56 ·
majid_f45

اخی خسته شدی کوچولو؟خخخخ

1401/01/16 - 15:58 ·
mehdi1360

نه بخاطر خودت میگم که روزه ای

1401/01/16 - 16:09 ·
majid_f45

اهان از اون لحاظ...خخخ

1401/01/17 - 08:35 ·
mehdi1360

خخخ خسته نباشی دیروز بهت گفتم الان جواب میدی

1401/01/17 - 08:46 ·
majid_f45

دیروز خوابت برد دیر جواب دادی من رفتم الان دیدم بدون پتو خوابی خخخ

1401/01/17 - 08:48 ·
mehdi1360

خخخخخ

1401/01/17 - 08:52 ·
majid_f45

خدارو شکر خستگیت در رفته انگار خخخ

1401/01/17 - 08:54 ·
mehdi1360

خخخخ سحری میخوری اصلا؟

1401/01/17 - 08:56 ·
majid_f45

اره بابا انقدر هم کافر نشدم خخخخ

1401/01/17 - 09:31 ·
mehdi1360

خخخخخخ

1401/01/17 - 09:33 ·
majid_f45

چیه خب نکنه توقع داری کفر انجام بدم خخخخ

1401/01/17 - 09:36 ·
mehdi1360

خخ نه بابا استغرالله توبه توبه

1401/01/17 - 09:45 ·
majid_f45

از سقف بالا رفتن کار من نیست خخخخ

1401/01/17 - 09:46 ·
mehdi1360

خخ آقا جان دا م توبه میکنم مجید دل بندم

1401/01/17 - 09:51 ·
majid_f45

شوخی نکن مگه بلدی توبه کنی؟خخخ

1401/01/17 - 10:36 ·
mehdi1360

خخخ

1401/01/17 - 10:41 ·
majid_f45

خدایا منو ببخش یکی از بنده هات به شک افتاد خخخ

1401/01/17 - 10:43 ·
mehdi1360

خخخخخخ با تو حرف زدن اخرش روانه تیمارستان شدنه

1401/01/17 - 10:55 ·
majid_f45

خب برای حفظ سلامتی شما فاصله اشتباهی رو رعایت میکنم ومزاحم نمیشم

1401/01/17 - 10:56 ·
mehdi1360

خخخخ دستت درد نکنه قابل جبران نیست

1401/01/17 - 11:03 ·
majid_f45

هر چه از دوست رسد نیکوست حتی گر هلی پوچ باشد...

1401/01/17 - 11:05 ·
mehdi1360

خخخ

1401/01/17 - 11:07 ·
majid_f45

لطفتان مستدام

1401/01/17 - 11:08 ·
mehdi1360

خخ همچنین

1401/01/17 - 11:12 ·
majid_f45

از ما که جز شر چیزی نرسید ظاهرا...

1401/01/17 - 11:13 ·
mehdi1360

عه این چه حرفیه هر چی ازت به من رسیده خوبی و مهربونی و مردونگی بوده و هست

1401/01/17 - 11:16 ·
majid_f45

عه مگه تو هم جزو وارث حساب شدی؟خخخ

1401/01/17 - 11:21 ·
mehdi1360

خخخخخ

1401/01/17 - 11:23 ·
majid_f45

یا خدا نمرده نصف مارو بردن بمیرم چیم زیر خاک معلوم نیست خخخ

1401/01/17 - 11:25 ·
mehdi1360

عه خدا نکنه مجید

1401/01/17 - 11:28 ·
majid_f45

عه چرا خدا نکنه مگه امارشو داری چطوری... خخخخ

1401/01/17 - 11:29 ·
mehdi1360

خخخخخ

1401/01/17 - 11:33 ·
majid_f45

ای شیطون....

1401/01/17 - 12:27 ·
mehdi1360

خخخخخخ

1401/01/17 - 12:32 ·
majid_f45

اره خب...

1401/01/17 - 12:59 ·
mehdi1360

آفرین باهوش

1401/01/17 - 13:00 ·
majid_f45

احسنت به تو خرگوش مخملی خخخخ

1401/01/17 - 13:02 ·
mehdi1360

خخخ

1401/01/17 - 13:18 ·
majid_f45

ای خدا خودت شاهدی این خرگوشه داره گوش منو دراز میکنه خخخ

1401/01/17 - 13:49 ·
mehdi1360

خخ خدا نکنه

1401/01/17 - 13:53 ·
majid_f45

بالاخره تکلیف خدارو روشن کن یا بکنه یا نکنه هی میگی خدا کنه ونکنه خخخخ

1401/01/17 - 13:54 ·
mehdi1360

خدا نکنه

1401/01/17 - 14:01 ·
majid_f45

چرا نکنه مگه بلد نیست!!!؟خخخخ

1401/01/17 - 14:45 ·
mehdi1360

خخخ وای مجید

1401/01/17 - 14:47 ·
majid_f45

باز چی شد؟نکنه پاتو گذاشتی رو عینکت؟خخخ

1401/01/17 - 14:51 ·
mehdi1360

خخخخ نه حاجی جان

1401/01/17 - 14:52 ·
majid_f45

خب خدا رو شکر بخیر گذشت خخخ

1401/01/17 - 14:54 ·
mehdi1360

خخخ آره بخیر گذشت

1401/01/17 - 14:55 ·
majid_f45

اگر نه چه میکشید اون دامادت با سنگ ریزه های توو غذا خخخ

1401/01/17 - 14:58 ·
mehdi1360

خخخخخخ نمیدونم

1401/01/17 - 14:59 ·
majid_f45

از نمیدونم گفتنت معلومه یکی دوتا دوندون به فنا دادی خخخ

1401/01/17 - 15:02 ·
mehdi1360

خخخخخ نه بابا اصلا

1401/01/17 - 15:07 ·
majid_f45

اره خب تا وقتی بابا بود حواستو جمع میکردی میدونم خخخ

1401/01/17 - 15:08 ·
mehdi1360

خخخخخ

1401/01/17 - 15:14 ·
majid_f45

الهی

1401/01/17 - 15:15 ·
mehdi1360

خواهش میشع

1401/01/17 - 15:18 ·
majid_f45

میش کجا بود همش مثل من بره است خخخ

1401/01/17 - 15:21 ·
mehdi1360

خخخ میش چیه

1401/01/17 - 15:27 ·
majid_f45

همون گوسفند ماده که تولید مثل میکنه گوشت نپزه خخخ

1401/01/17 - 15:38 ·
mehdi1360

خخخ ممنونم معنا کردی نمیدونستم

1401/01/17 - 15:42 ·
majid_f45

نه شوخی نکن یعنی همه رو گوسفند میدیدی؟خخخ

1401/01/17 - 15:45 ·
mehdi1360

خخخخخ نه

1401/01/17 - 15:48 ·
majid_f45

اخی

1401/01/20 - 08:35 ·