با من بخواب

در خواب
با تو
قرار دارم...


2022/04/05 - 23:03
پیوست عکس:
383809_639.jpg
383809_639.jpg · 500x500px, 90KB
دیدگاه
123456

شرمنده رو تخت نو جوان نمیشه دونفره خوابید خخخخ

1401/01/16 - 23:07 ·
0912

به حاج خانومت بگو برات جا باز میکنه

1401/01/16 - 23:15 ·
123456

آن شاالله اگر ابتیاع کردم بهش میگم تخت دونفر بخره خخخ

1401/01/16 - 23:17 ·
0912

مگه زن خریدنیه

1401/01/16 - 23:19 ·
123456

نمیدونم. شنیدم توو ملکت ما همه چیز خریدنی شده خخ

1401/01/16 - 23:27 ·
0912

ندونستن یک چیزه هدم در مورد چیزی که نمیدونه صحبت نمیکنه
هر چه شنیده بشه رو که نباید گفت

1401/01/16 - 23:33 ·
123456

عه این قانون چندم نیوتن بود!!؟ خخخ

1401/01/16 - 23:35 ·
0912

اگه درساتو خوب میخوندی الان بلد بودی

1401/01/16 - 23:37 ·
123456

خب چکار کنم حواسمو پرت می‌کرد خخخ

1401/01/16 - 23:41 ·
0912

آدما عادت کردن اشتباهاتشون رو گردن دیگران بندازن

1401/01/16 - 23:45 ·
123456

بقول بهروز آدم دیدی سلام منم برسون.....

1401/01/16 - 23:49 ·
0912

توام سلام برسون

1401/01/16 - 23:53 ·
123456

بذار توو پاکت یادم نره خخ

1401/01/16 - 23:55 ·
0912

کم نیاری یه وقت

1401/01/17 - 00:00 ·
123456

نه خیالت راحت دست ودل بازم خخخ

1401/01/17 - 00:01 ·
0912

خدا حفظت کنه

1401/01/17 - 00:03 ·
123456

به اندازه کافی هستم نیازی نیست خدا نصفم کنه خخخ

1401/01/17 - 00:05 ·
0912

خخخخخ بیشتر از اون چیز باشه

1401/01/17 - 00:09 ·
123456

کدوم چیز تبریزی یا دانمارکی؟ خخخ

1401/01/17 - 00:11 ·
0912

هر کدومو بیشتر دوس داری

1401/01/17 - 00:14 ·
123456

تبریزی خوشمزه تره ولی دانمارکی نرم وصاف وسیقلی تره خخ

1401/01/17 - 00:15 ·
0912

خخخ حالا این یا اون

1401/01/17 - 00:17 ·
123456

هر دو وانه با پنیر خوب میشه بنظرم خخ

1401/01/17 - 00:18 ·
0912

کم اشتهایی

1401/01/17 - 00:19 ·
123456

اتفاقا ایمیل ندارم فقط واتساپ دارم خخخ

1401/01/17 - 00:21 ·
0912

همونشم شکر خخخ

1401/01/17 - 00:23 ·
123456

عه یعنی باید شکر بخورم چون نصب کردم!!؟ آخه چرا؟خخخ

1401/01/17 - 00:24 ·
0912

چون اینستا نداری خخ

1401/01/17 - 00:25 ·
123456

ای که گفتی یعنی چه!!؟ خخخ

1401/01/17 - 00:26 ·
0912

یعنی اون خخخ

1401/01/17 - 00:26 ·
123456

کدوم؟ منکه فقط تو رو دیدم نکنه تو هم توهمی!!؟ خخخ

1401/01/17 - 00:28 ·
0912

نه ندیدی خیالت راحت

1401/01/17 - 00:35 ·