شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فِراقِ یار نه آن می‌کند که بتوان گفت ...


2022/04/05 - 23:23
پیوست عکس:
IMG_20220405_230638_503.jpg
IMG_20220405_230638_503.jpg · 1280x999px, 158KB
دیدگاه
mohammadnike

بله فراق یار سخته

1401/01/18 - 14:25 ·
0912

تجربه داشتی

1401/01/18 - 14:27 ·
mohammadnike

بله ... متاسفانه

1401/01/18 - 14:28 ·
mohammadnike

سخته

1401/01/18 - 14:29 ·
mohammadnike

خودت چی تجربه داشتی

1401/01/18 - 14:32 ·
0912

چکار کردی گذاشت رفت
من درگیر نمیشم

1401/01/18 - 14:36 ·
mohammadnike

کار خاصی نکردم...از ما بهترون واسش پیدا شد...
آخه از کودکی با هم بزرگ شدیم...دختر همسایه مون بود..

1401/01/18 - 14:37 ·
0912

تلاش نکردی اونم رفت حتما

1401/01/18 - 14:42 ·
mohammadnike

اخه یه مدت حضورم کم رنگ شده بود درگیر دانشگاه و کار بودم

1401/01/18 - 14:44 ·
0912

چی میخونی

1401/01/18 - 14:46 ·
mohammadnike

حسابداری...تموم کردم

1401/01/18 - 14:49 ·
mohammadnike

نمی دونم فکر کرده دیگه دوسش نداشتم..

1401/01/18 - 14:50 ·
mohammadnike

ولی دوست دارم ازش یه روز بپرسم

1401/01/18 - 14:51 ·
0912

موفق باشی ببین چی شده

1401/01/18 - 14:53 ·
mohammadnike

چی شده

1401/01/18 - 14:57 ·
0912

برو ازش بپرس تا فکرت درگیرش نباشه

1401/01/18 - 14:59 ·
mohammadnike

آخه چه جوری ازش بپرسم...کنار یکی دیگه ست

1401/01/18 - 15:00 ·
0912

پس بیخیالش شو

1401/01/18 - 15:02 ·
mohammadnike

چه جوری بیخیالش شم...ولی دارم کم کم فراموشش میکنم

1401/01/18 - 15:03 ·
0912

همونجور که اون کرد ،،، خوب میکنی ،،،، خودتو درگیر عشق و عاشقی نکنی بهتره

1401/01/18 - 15:06 ·
mohammadnike

مگه میشه...

1401/01/18 - 15:06 ·
mohammadnike

عاشق نشدی ببینی چیه عشق...یه حس عجیبیه عشق...

1401/01/18 - 15:07 ·
0912

خدارو شکر میکنم که نشدم

1401/01/18 - 15:12 ·
mohammadnike

انشاالله که عاشق بشی

1401/01/18 - 15:13 ·
0912

نه تورو خدا از این عشقای الکی و آبکی خوشم نمیاد

1401/01/18 - 15:31 ·
mohammadnike

عشق واقعی...پاک

1401/01/18 - 15:31 ·
mohammadnike

هیچکس از عشق الکی خوشش نمیاد...ولی یه چیز مرسومی شده متاسفانه

1401/01/18 - 15:32 ·
0912

پیدا کردی این آدمو سلام برسون بهش

1401/01/18 - 15:35 ·
mohammadnike

حتماً

1401/01/18 - 15:35 ·
0912

عشقای دروغین

1401/01/18 - 15:36 ·
mohammadnike

ولی هست...من دیدم...هم دختر خوب.هم پسر خوب

1401/01/18 - 15:36 ·
mohammadnike

این عشقای دروغین که به بازیه برا سرگرمی

1401/01/18 - 15:37 ·
0912

بله هستن
دیگه همشون عشقاشون دایمی نیست تا یک مقطعی میان بعد جدا میشن

1401/01/18 - 15:40 ·
mohammadnike

قبول ندارم.... واقعا اینطور فکر میکنی

1401/01/18 - 15:41 ·
mohammadnike

بستگی داره به کی دل بدی...

1401/01/18 - 15:42 ·
0912

اره

1401/01/18 - 15:42 ·
mohammadnike

عقاید دیگران که قابل احترامه...ولی من اینطوری فکر نمی کنم

1401/01/18 - 15:43 ·
0912

اونم نظر خودته

1401/01/18 - 15:51 ·
mohammadnike

اره

1401/01/18 - 15:52 ·