تمام آنچه که باید تصمیم بگیریم
این است که با زمانی که به ما داده می شود
چه کار کنیم..
2022/04/06 - 11:51
دیدگاه
0912

واقعا جای تامل داره

1401/01/17 - 12:40 ·
majid_f45

چیزیکه کمتر کسی به ان اهمیت میده ...

1401/01/17 - 12:57 ·
0912

اینم ی جور برنامه ریزی میخاد

1401/01/17 - 13:00 ·
majid_f45

برنامه کودک خوبه براش بزارم؟خخخ

1401/01/17 - 13:03 ·
0912

اگه به سنت میخوره بزار

1401/01/17 - 13:04 ·
majid_f45

بخوره نخوره مجبورم نگاه کنم بهتر از برنامه های دیگه است خخخ

1401/01/17 - 13:05 ·
0912

برنامه های خوب که هست

1401/01/17 - 13:07 ·
majid_f45

نه شوخی نکن میشه نام ببرید با ذکر زمان...خخخ

1401/01/17 - 13:10 ·
0912

خودم اهل تی وی دیدن نیستم چطور بشه شبا
یکیش خدایی عصر جدید بود تا ساعت ۱ شب سرگرم کرد

1401/01/17 - 13:14 ·
majid_f45

بنظر من زوجی نو جذابتر بود لااقل باعث خنده میشد

1401/01/17 - 13:50 ·
0912

اونی که مجریش رامبد بود اسمشو نمیدونم درست گفتم

1401/01/17 - 13:56 ·
majid_f45

خندوانه خخخخ

1401/01/17 - 13:58 ·
0912

نه باربرد اشتباه کردم

1401/01/17 - 14:00 ·
0912

خندوانه که فقط جناب خان هست مزه داشت الان دیگه کم میشه اونو نگاه کرد

1401/01/17 - 14:01 ·
majid_f45

اره باربد.همونکه اسکل میکنه عروس ودامادهارو خخخخ

1401/01/17 - 14:44 ·
majid_f45

واقعا بدون جناب خان بی روح شده

1401/01/17 - 14:44 ·
0912

همون تیکه معرفی کردنو یبار دیدم بعدش دیگه ندیدم خخخ
مگه الانم پخش میشه

1401/01/17 - 15:04 ·
majid_f45

نمیدونم ولی جالب بود برای چند دقیقه خندیدن

1401/01/17 - 15:05 ·
0912

اره خیلی خوب بود ...دیدی حالا برنامه هست

1401/01/17 - 15:06 ·
majid_f45

برنامه مقطعی همیشه بی فایده خخخ

1401/01/17 - 15:09 ·
0912

زیاد بودنشم دلو میزنه

1401/01/17 - 15:11 ·
majid_f45

شاید

1401/01/17 - 15:15 ·
0912

البته

1401/01/17 - 16:02 ·