جان من و جان تو را
هر دو به هم دوخت قضا...

2022/04/06 - 18:47 در گروه سیمرغ
پیوست عکس:
20220406_184230.jpg
20220406_184230.jpg · 347x515px, 79KB
دیدگاه
Sama

عالی عزیزم لایکی {-41-} فقط گردنش شکست {-18-}

1401/01/17 - 18:54 ·
yasi

عالی وجود مهربونته عزیزم{-41-} احتمالش هس{-18-}

1401/01/17 - 18:57 ·
Mahpar

یه عکسایی هم میزاره ، نمیشه کش رفت{-15-}

1401/01/17 - 18:57 ·
Mahpar

ما نگرانشیم یاسی..نکنه سردش بشه {-15-}

1401/01/17 - 18:58 ·
Sama

همینو بگو مهتاب این چه عکسیه اخه زود اخراجش کن

1401/01/17 - 18:59 ·
yasi

مخصوصا عکسهای میذارم اختصاصی باشه مهتاب{-18-} نه جنوبه هوا گرمه{-18-}

1401/01/17 - 19:00 ·
yasi

سما بنظرت میتونه اخراجم کنه{-34-}

1401/01/17 - 19:01 ·
Mahpar

این الان شمال{-a112-} سرما میخوره{-a85-}

1401/01/17 - 19:02 ·
Mahpar

به پلیس زنگ بزنیم به نظرت سما{-14-}

1401/01/17 - 19:02 ·
yasi

بافت پوشیده سردش نشه{-18-}

1401/01/17 - 19:03 ·
yasi

مهتاب به پلیس هم بیفایده س{-a105-}

1401/01/17 - 19:04 ·
Sama

مهتاب هر کاریو میتونه بکنه {-7-}

1401/01/17 - 19:04 ·
Mahpar

{-54-}

1401/01/17 - 19:05 ·
yasi

سما میخای تصویر دیروز دوباره بذارم{-18-}

1401/01/17 - 19:05 ·
Sama

کم نیار لنتی {-18-}

1401/01/17 - 19:06 ·
Sama

این یاسی امروز میشنگه{-18-}

1401/01/17 - 19:06 ·
Mahpar

اره والا

پشم سنگ میپرونم ابن که چیزی نیست{-6-}

1401/01/17 - 19:06 ·
Sama

والا بپرونیمش بره زیادی پشتش گرمه خخخ

1401/01/17 - 19:07 ·
yasi

سما دیروز نوبت تو بود میشنگیدی امروز من{-18-}

1401/01/17 - 19:08 ·
yasi

پشم سنگ پشتوانه نداره{-18-}

1401/01/17 - 19:08 ·
yasi

سما بدون من سایت سوت و کور میشه آ{-18-}

1401/01/17 - 19:09 ·
Mahpar

داغ که چه عرض کنم {-15-}سوز داره سما {-18-}

1401/01/17 - 19:09 ·
Sama

اره خدایی امروز حوصله ندارم راحت باش{-32-}

1401/01/17 - 19:10 ·
Mahpar

اوه اوه ..چرا داره ..کتی پشتوانه پشم سنگه {-18-}

1401/01/17 - 19:10 ·
Sama

یاسی خدا رو شکر اینجا سقف نداره {-18-}

1401/01/17 - 19:10 ·
yasi

مهتاب{-a85-}

1401/01/17 - 19:11 ·
Mahpar

{-a85-}یاسی

1401/01/17 - 19:12 ·
yasi

دوای حوصله ت پیش خودمه{-18-}

1401/01/17 - 19:13 ·
Sama

{-a69-}

1401/01/17 - 19:13 ·
yasi

کتی الان پشتوانه یکی دیگه س مهتاب{-18-}

1401/01/17 - 19:13 ·
Mahpar

یعنی پشم سنگ رو تنها گذاشت {-a109-}

1401/01/17 - 19:14 ·
yasi

همون سقف نداره خوب میپرم کی با سر بخورم زمین خدا داند سما{-a105-}

1401/01/17 - 19:14 ·
Sama

ولش این حرفا رو مهتاب بیا بهت بگم چی شده کتی پریده {-18-}

1401/01/17 - 19:15 ·
yasi

اره مهتاب چه جور ناظری از اخبار بیخبری{-18-}

1401/01/17 - 19:15 ·
Sama

خدا نکنه بخوری زمین خودم هواتو دارم {-41-}

1401/01/17 - 19:15 ·
Mahpar

دو روز حواسمون بهش نبودا{-6-}

1401/01/17 - 19:15 ·
Sama

وای ی چی من و یاسی فهمیدیم ابرو برا طرف نذاشتیم{-18-}{-18-}

1401/01/17 - 19:16 ·
Mahpar

اره ناظر اجباری {-7-}

1401/01/17 - 19:16 ·
yasi

فداتم سما{-41-}

1401/01/17 - 19:17 ·
ejoosta5662

عشقتون تا ابد پایدار {-35-}

1401/01/17 - 19:17 ·
yasi

کتی از دست رفت مهتاب {-18-}

1401/01/17 - 19:18 ·
yasi

ممنونم رضا دلت به عشق زنده باشه{-35-}

1401/01/17 - 19:18 ·
Sama

عشقی یاسی
یکم ابرو براش بزار بمونه {-18-}

1401/01/17 - 19:20 ·
Mahpar

ارع متاسفانه{-38-}

1401/01/17 - 19:20 ·
ejoosta5662

خواهش یاسی خانم {-35-}

1401/01/17 - 19:20 ·
yasi

دیگه مهتاب از خودمونه باید بدونه

1401/01/17 - 19:21 ·
yasi

رضا{-a154-}

1401/01/17 - 19:22 ·
Sama

مهتاب میدونست ب روش نمیاورد {-11-}

1401/01/17 - 19:23 ·
Mahpar

اره بابا ....

سما تو کی پست عاشقانه میزاری من در خدمت باشم {-7-}

1401/01/17 - 19:26 ·
yasi

پ خودمون ساده ایم سما{-38-}

1401/01/17 - 19:26 ·
yasi

ایشالا مهتاب هم لو بره{-18-}

1401/01/17 - 19:27 ·
Mahpar

{-18-}

1401/01/17 - 19:28 ·
Sama

پستای من همش عاشقانس مخاطبم خودش میفهمه {-18-}

1401/01/17 - 19:28 ·
Sama

اره این مهتاب در ب در ندونه کی بدونه ببین چه قشنگ خودشو زد باون راه

1401/01/17 - 19:29 ·
Sama

خودم مچشو میگیرم {-18-}

1401/01/17 - 19:29 ·
yasi

موفق باشی سما{-18-}

1401/01/17 - 19:31 ·
Mahpar

اوه اوه


می‌دونی چیه سما

یکی از فانتزی هام اینه که یه پست بزارم و بعد آخرش بنویسم مخاطب خاص{-18-}

1401/01/17 - 19:31 ·
Mahpar

عشقم اینجا نیست که پست بزارم براش{-18-}

1401/01/17 - 19:32 ·
yasi

بذاری خودم میام خودمو مخاطب خاصت اعلام میکنم مهتاب{-18-}

1401/01/17 - 19:33 ·
Mahpar

اوخی

امشب می‌خوام پست بزارم

آخرش می‌نویسم مخاطب خاص

ولی شما به روی خوذتون نیارید{-a109-}

1401/01/17 - 19:34 ·
Sama

منم فانتزیم اینه بزنم مهتاب و مخاطب خاصش

1401/01/17 - 19:35 ·
Sama

وااای یاسی داره طبیعی میکنه حساس نشیم {-18-}

1401/01/17 - 19:36 ·
Mahpar

ولی خدایی اذیت کردن بیشتر حال میده...بری دیدگاه بترکونی{-a132-}

پست عاشقانه آخه هیجانش چیه{-a143-}

1401/01/17 - 19:36 ·
yasi

از من نخواه به رو خودم نیارم اصن نمیشه{-18-}

1401/01/17 - 19:36 ·
Mahpar

فقط یه باز بزاربذ ، بنویسم مخاطب خاص {-a109-}

1401/01/17 - 19:37 ·
yasi

من که حساس شدم میدونی بزودی دستش رو میکنم سما{-18-}

1401/01/17 - 19:37 ·
Mahpar

{-7-}

1401/01/17 - 19:37 ·
yasi

پست عاشقونه هم خوبه بقیه حساس میشن میان دیدگاه میترکونن مهتاب{-18-}

1401/01/17 - 19:38 ·
Mahpar

حساس نشو حساس نشو

1401/01/17 - 19:39 ·
yasi

اصلا زشته یه ناظر مخاطب خاص داشته باشه{-a105-}

1401/01/17 - 19:39 ·
Mahpar

از ابن زاویه ندیده بودم

ولی در صورتی که طرف او نرفته باشه

1401/01/17 - 19:39 ·
Mahpar

اره بابا ، مدیر اشکال نداره..اما ناظر زشنه{-54-}

1401/01/17 - 19:40 ·
yasi

زاویه دیدت بچرخون خب{-18-}
لو هم بره بازم میان واسه ترکوندن کامنت مث الان{-18-}

1401/01/17 - 19:41 ·
Mahpar

الان هم همه با هم عاشقانه دارند{-6-} ..نمیشه کسی و جز محمد اذیت کرد

فکر کن خطاب بدم بعد پارتنر طرف بیاد {-18-}

1401/01/17 - 19:42 ·
yasi

مدیر که باید داشته باشه{-a105-}

1401/01/17 - 19:42 ·
Mahpar

یه ققنوس هست که هر چند ماه میاد

1401/01/17 - 19:42 ·
yasi

اصن فصل بهاره همه درگیر عاشقانه ن مهتاب احتیاط کن{-18-}

1401/01/17 - 19:43 ·
yasi

ققنوس که دچار آلزایمر شده {-18-}

1401/01/17 - 19:44 ·
Mahpar

پاییز و بهار خطرناک ازین فصل ها ست{-1-}

من گروه خونی م به عاشقی نمیخوره ، شما راحت باشید {-18-}

1401/01/17 - 19:44 ·
Mahpar

اره بیچاره ..آدرس پیج گم کرده ..آنقدر اذیتش کردم ، دیوونه شده رفتع{-18-}بچه ها مورد مثل ققنوس و شکارچی دارید بگید تا دربدرشون کنم {-18-}

1401/01/17 - 19:45 ·
yasi

اره خطرناکن{-18-}
عاشقی کاری به گروه خونی نداره مهتاب یهو میبینی دلت رفته اونوقت حال تو بدو دل بدو {-a105-}

1401/01/17 - 19:46 ·
yasi

خودشیفته حقشه بازم اومد اذیتش کن{-18-}
فعلا که موردی یافت نشد{-18-}

1401/01/17 - 19:47 ·
Mahpar

بچه ها ..اگه موردی شک داری بگید خطاب بدم ..اگه ظرف آمد تو خطاب یعنی تنهاست .‌‌اگرنه بدون و آگاه باش که تنها نیست ، طرف هم تاره گوشش کشیده اگه بری تو دید بخندی با مهتاب میکشمت{-18-}

1401/01/17 - 19:49 ·
Mahpar

یا بهش میگه یه تشکر کن بیا بیرون از دید..نظرتون چیه بچه ها ..بد میگم {-18-}

1401/01/17 - 19:50 ·
yasi

میخای یکی به کشتن بدی مهتاب ریسک خطرناکیه {-18-}

1401/01/17 - 19:51 ·
yasi

یه مورد با جنبه پیدا کن یهو طرف سریش نشه {-18-}

1401/01/17 - 19:52 ·
Mahpar

{-18-}

1401/01/17 - 19:52 ·
yasi

پیچوندی که لو نری حواسم هس{-34-}

1401/01/17 - 19:54 ·
Sama

ی دیقه نبودما چقد حرف زدین

1401/01/17 - 19:55 ·
yasi

کی اومد خصوصیت سما که نبودی{-18-}

1401/01/17 - 19:56 ·
Sama

{-18-}{-18-}{-18-} هیشکی بوخودا

1401/01/17 - 19:59 ·
yasi

{-a105-}

1401/01/17 - 20:00 ·
kati20

جون جون خودم خریدار عکسای جذابتم.. {-18-} لایکی یاسی{-35-}{-41-}

1401/01/17 - 20:14 ·
yasi

جذاب که خودتی {-41-}نبودی سما و مهتاب بخاطر عکسها میخاستن اخراجم کنن{-38-} لایک به حضورت مهربونم{-41-}

1401/01/17 - 20:16 ·
Sama

بیا خریدارم پیدا شد

1401/01/17 - 20:18 ·
kati20

عمرا که نتونن خیالت راحت.. پشتت یه کوه هست به اسم فرید گلم.. {-35-}

1401/01/17 - 20:20 ·
kati20

سما رو عکس پستای یاسی سرمایه گذاری میکنم{-24-}{-18-}

1401/01/17 - 20:21 ·
Sama

{-54-}

1401/01/17 - 20:22 ·
kati20

{-42-}

1401/01/17 - 20:23 ·
yasi

ای جان فرید{-41-} فداتم عزیزم

1401/01/17 - 20:24 ·
yasi

همش مال خودت کتی جون{-41-}

1401/01/17 - 20:25 ·
kati20

خدانخواد جونت سلامت یاسی جونم.‌{-47-} مرسی عزیزم{-41-}

1401/01/17 - 20:26 ·
yasi

خواهش مهربون{-41-}

1401/01/17 - 20:27 ·
ejoosta5662

اوخ اوخ شما کله گنجشک خوردید!؟
سردرد نگرفتید!!!؟

1401/01/17 - 23:45 ·
yasi

حالا کاش همین یه پست بود چندتا پست همزمان کامنت میذاشتن{-18-}

1401/01/17 - 23:48 ·
ejoosta5662

من تعداد کامنتهای این پستو دیدم سردرد گرفتم وای به اینکه اینهمه حرف زده باشم {-18-}

1401/01/17 - 23:52 ·
yasi

قبلا کامنتا بیشتر هم میشد اینجاییم واسه حرف زدن دیگه{-18-}

1401/01/17 - 23:54 ·
ejoosta5662

خوشبحالتون لااقل کنار هم خوش میگذرونید، امیدوارم همیشه خوش باشید {-2-}

1401/01/17 - 23:59 ·
yasi

اره خوبه دوستای خوبی داشته باشی و کنارشون حالت خوب باشه سلامت باشید شما هم خوب و خوش باشید

1401/01/18 - 07:51 ·
ejoosta5662

{-35-}

1401/01/18 - 07:22 ·
Farid

وقت آن آمد
که ز آن من باشی
بی به آمد
بیا تا من باشی...❤

زیبا و فرید پسند جان {-29-}

1401/01/24 - 12:23 ·
yasi

حســــــــ بودنت قشنگ تریـــ ـــ ــن حس دنیاست
تو ڪـﮧ باشی ..
هر روز را .. نـــ ــــــ ــــ ـــــه!
هر ثانیه را .. عشــ ♥ــ ــ ♥ـق است !!❤
لایک به بودنت عزیزدلم{-29-}

1401/01/24 - 12:32 ·

باز نشر توسط