قلبم درد می کند
نه به بهانه جدایی
و نه حتی تنهایی
تحمل دیدن تورو کنار دیگری ندارم
2022/04/06 - 20:31
پیوست عکس:
IMG_20220403_203053_226.jpg
IMG_20220403_203053_226.jpg · 720x875px, 123KB
دیدگاه
kati20

{-35-}لایک مریم جون

1401/01/17 - 20:32 ·
maryam72

مرسی کتایون جآن{-35-}

1401/01/17 - 20:34 ·
kati20

خواهش میکنم عزیزم..

1401/01/17 - 20:34 ·
maryam72

کتایون{-35-}{-35-}

1401/01/17 - 20:38 ·
Mahpar

{-35-}

1401/01/17 - 21:59 ·
maryam72

مهتاب{-35-}

1401/01/18 - 10:16 ·
Ehsan---

خیلی سخته ...

1401/01/20 - 15:22 ·
maryam72

چی؟

1401/01/20 - 22:32 ·
Ehsan---

درد و دلتنگی...

1401/01/20 - 22:33 ·
maryam72

اها.ممنون

1401/01/20 - 22:39 ·
Ehsan---

عزیزی مهربوووون

1401/01/20 - 22:39 ·
maryam72

{-35-}

1401/01/20 - 22:40 ·
Ehsan---

پاک کردی که

1401/01/20 - 22:41 ·