خب خدارو شکر همه جفت شدن منم برم مزاحمت ایجاد نکنم...

شبتون خوش
2022/04/07 - 00:13
دیدگاه
0912

همه رو یکی نکن خواهشا

1401/01/18 - 00:16 ·
123456

قصدی نداشتم بر اساس آن شده ها گفتم

1401/01/18 - 00:17 ·
0912

میدونم گفتم شاید کسی مثل من یا شما ندارن کسی رو

1401/01/18 - 00:20 ·
yasi

بالاخره خسته نباشید والا اینهمه پست

1401/01/18 - 00:22 ·
123456

من اگر داشتم که خداحافظی نمیکردم....

1401/01/18 - 00:22 ·
0912

پس خداحافظی نکن

1401/01/18 - 00:33 ·
123456

چرا؟ منی که غریب وبی کسم وجایی ندارم!!! ؟

1401/01/18 - 00:35 ·
0912

همه غریبیم باور کن

1401/01/18 - 00:40 ·
123456

باورش سخته با دیدن زیر آبی ها خخ

1401/01/18 - 00:42 ·
0912

کاری به بقیه ندارم اونا هم دلشون الکی خوشه

1401/01/18 - 00:44 ·
123456

دلخوشی های ریز که باعث راحتی های بزرگ میشه

1401/01/18 - 00:47 ·
0912

شاید

1401/01/18 - 00:51 ·
123456

برای ساختن راه ابتدا باید سنگ ریزه ها را برداشت...

1401/01/18 - 00:54 ·
0912

تنهایی سخته

1401/01/18 - 00:55 ·
123456

همیشه یاری کننده ایی پیدا میشه اگر ما اولین قدم را برداریم

1401/01/18 - 00:59 ·
0912

بعضیا فقط کارو خراب میکنن نابلندن

1401/01/18 - 01:00 ·
123456

بله ولی اکثر اوقات اگر با دل پیش بری صاحب دل خودش همراه وکمکی مناسب رو سر راهت میزاره

1401/01/18 - 01:04 ·
0912

اره درسته همینطوره که میگی

1401/01/18 - 01:05 ·
123456

دلت شاد ولبت خندون

1401/01/18 - 01:07 ·
0912

مرسی توام

1401/01/18 - 01:12 ·
123456

{-35-}ممنون{-35-}

1401/01/18 - 01:13 ·
0912

عه پیامت الان دیدم
منم ممنونم از دعای قشنگت {-a153-}

1401/01/18 - 01:44 ·