آقای محترم واسه چی پیام میدی و مسدودم میکنی

2022/04/07 - 12:57
دیدگاه
0912

خدا شفات بده

1401/01/18 - 12:59 ·
yasi

این یکی شفا نده واسه سرگرمی خوبه بنظرم

1401/01/18 - 13:14 ·
0912

همینطوره

1401/01/18 - 13:24 ·
mohammadnike

اره

1401/01/18 - 13:35 ·
0912

دلیل کارت چی بود حالا من که شما رو نمیشناسم چون جوابتو ندادم این کارو کردی

1401/01/18 - 13:45 ·
mohammadnike

با کی هستی؟

1401/01/18 - 13:47 ·
0912

با خود شما

1401/01/18 - 13:49 ·
mohammadnike

عجب

1401/01/18 - 13:51 ·
mohammadnike

خانم اشتباه گرفتی...من پیام ندادم...اگه اشتباه از طرف من بوده معذرت میخوام

1401/01/18 - 13:52 ·
0912

چیه حاشا میکنی مکه خودت این کارو نکردی

1401/01/18 - 13:53 ·
mohammadnike

خدایش خبر نداشتم

1401/01/18 - 13:54 ·
mohammadnike

دختر خوب...من بعد از یه مدت تازه آنلاین شدم.... خدایش در جریان این نبودم...بازم معذرت میخوام

1401/01/18 - 13:57 ·
0912

این پیامم دادی خبر نداشتی

1401/01/18 - 13:57 ·
0912

اره باورم شد دروغگوییتون تمومی نداره

1401/01/18 - 13:58 ·
mohammadnike

بذار یه لحظه لب تابم چک کنم

1401/01/18 - 14:01 ·
mohammadnike

من که معذرت خواهی کردم..

1401/01/18 - 14:02 ·
mohammadnike

قبول اشتباه از طرف من بوده

1401/01/18 - 14:03 ·
mohammadnike

پیج شما رو با یکی دیگه اشتباه گرفته بودم...ولی شما رو مسدود نکردم

1401/01/18 - 14:04 ·
0912

اینجا بچه ۱۲ ساله تو سایت نیست ...جهت اطلاع رسانیتون که تازه اومدین{-11-}

1401/01/18 - 14:05 ·
0912

پس من اشتباه کردم حتما ...مرسی که مسدودم نکردی {-11-}
شیرین کی بودی تو {-11-}

1401/01/18 - 14:06 ·
mohammadnike

من که گفتم اشتباه شده بود... معذرت میخوام

1401/01/18 - 14:07 ·
mohammadnike

نمی دونم والا

1401/01/18 - 14:07 ·
mohammadnike

حالا اگه شما رو مسدود کردم چه جوری رفع انسداد کنم

1401/01/18 - 14:08 ·
0912

لازم نیست همینجوری هم خوبه آقایون پیام ندن روز خوش

1401/01/18 - 14:10 ·
mohammadnike

روز شما هم خوش مهربان

1401/01/18 - 14:10 ·
mohammadnike

حالا ما رو بخشیدی یا نه؟

1401/01/18 - 14:11 ·
0912

از دروغگوییت خوشم نیومد

1401/01/18 - 14:13 ·
mohammadnike

خداییش در جریان نبودم...باور کن راست میگم

1401/01/18 - 14:14 ·
mohammadnike

گفتم که پیج شما رو اشتباه گرفته بودم با یکی دیگه...

1401/01/18 - 14:14 ·
mohammadnike

شما ما رو ببخش ... انشاالله که موفق باشید مهربان...

1401/01/18 - 14:18 ·
0912

وا با کی اشتباه گرفتی

1401/01/18 - 14:18 ·
mohammadnike

حالا...با یکی دیگه ...پیش میاد

1401/01/18 - 14:19 ·
0912

بله همینطوره {-11-} تکرار نکن دیگه {-11-}

1401/01/18 - 14:20 ·
mohammadnike

میگم این جوری که شما با ما برخورد کردی فکر کنم طرف ناراحت شد

1401/01/18 - 14:21 ·
mohammadnike

حالا سعی میکنم دیگه تکرار نشه

1401/01/18 - 14:22 ·
0912

طرف کیه ..کمتر مخ دخترا رو بزن
از مسدودی درم بیار خوشم نمیاد بخاطر کاری که نکردم مسدود بشم

1401/01/18 - 14:26 ·
mohammadnike

به هر حال امیدوارم موفق باشید...

1401/01/18 - 14:27 ·
mohammadnike

شما بگو چه جوری از مسدودی درت بیارم

1401/01/18 - 14:27 ·
mohammadnike

ما مخ دخترا نمی‌زنیم...

1401/01/18 - 14:28 ·
mohammadnike

قرار بود راهنمایی کنید

1401/01/18 - 14:32 ·
0912

برو تو پیجم یکی از اون دگمه ها رو باید بزنی اون بالا سمت راست

1401/01/18 - 14:32 ·
0912

نکنه مخ پسرا رو میزنی

1401/01/18 - 14:33 ·
mohammadnike

نه پسر نبود... دختر مهربانی بود...

1401/01/18 - 14:34 ·
mohammadnike

هر وقت از مسدودی در آمدی یه ندایی بده

1401/01/18 - 14:35 ·
mohammadnike

کدوم دکمه..

1401/01/18 - 14:35 ·
0912

درست شد

1401/01/18 - 14:37 ·
mohammadnike

خدا را شکر

1401/01/18 - 14:38 ·
mohammadnike

راضی شدی

1401/01/18 - 14:38 ·
mohammadnike

حالا ما رو بخشیدی یا نه

1401/01/18 - 14:42 ·
0912

پیام ندیدی اونور راضیترم میشم{-18-}

1401/01/18 - 14:43 ·
mohammadnike

کجا پیام ندم...منظورت از اون ور چیه

1401/01/18 - 14:47 ·
0912

پی وی

1401/01/18 - 14:52 ·
mohammadnike

نه نمیام...اونم برا تست رفع مسدودی بود...

1401/01/18 - 14:53 ·
mohammadnike

یه چیزب بگم ناراحت نشو... آخه از میترسم {-49-}

1401/01/18 - 14:54 ·
0912

باشه نه نمیشم از من چرا

1401/01/18 - 14:57 ·
mohammadnike

بابا منو ترسونوندی با اون برخورد

1401/01/18 - 14:58 ·
0912

پیامتو کار نداشتم یهو دیدم مسدودم کردی برای جای تعجب داشت

1401/01/18 - 15:03 ·
mohammadnike

شایدم از ترس از شما بوده

1401/01/18 - 15:07 ·
0912

شما پسرا مگه ترسم بلدین

1401/01/18 - 15:13 ·
mohammadnike

زن زلیلاش بلدن...من که مجردم...

1401/01/18 - 15:15 ·
0912

متاهل بشی یعنی میشی خخخ

1401/01/18 - 15:17 ·
mohammadnike

نه...دل جراتم زیاده

1401/01/18 - 15:18 ·
0912

چه مرد بد اخلاقی تو بشی..هر چند همه منکر میشن ولی زندگیه دیگه خخخ

1401/01/18 - 15:21 ·
mohammadnike

دست درد نکنه... اتفاقاً خیلی خوش اخلاق هستم

1401/01/18 - 15:23 ·
mohammadnike

هنوز منو ندیدی قضاوت میکنی

1401/01/18 - 15:24 ·
mohammadnike

ناراحت شدم از قضاوت شما

1401/01/18 - 15:26 ·
0912

شوخی کردم تو نامبر وان

1401/01/18 - 15:26 ·
0912

الان باهم یر به یریم {-7-}

1401/01/18 - 15:27 ·
mohammadnike

چی

1401/01/18 - 15:27 ·
mohammadnike

اخلاق خوب... زندگی خوب

1401/01/18 - 15:28 ·
mohammadnike

موافقی

1401/01/18 - 15:29 ·
0912

هیچی شوخی کردم

1401/01/18 - 15:30 ·
mohammadnike

پس موافق هستی

1401/01/18 - 15:34 ·
0912

به چی

1401/01/18 - 15:39 ·
mohammadnike

هیچی

1401/01/18 - 15:40 ·
0912

وات

1401/01/18 - 15:43 ·
mohammadnike

چی وات

1401/01/18 - 15:44 ·
mohammadnike

انگلیسی ترجمه میکنید به فارسی

1401/01/18 - 15:45 ·
0912

فارسی رو تجربه میکنم به انگلیسی

1401/01/18 - 15:50 ·
mohammadnike

گریت... لطفاً ترجمه اش کن

1401/01/18 - 15:51 ·
mohammadnike

منتظرم

1401/01/18 - 15:54 ·