این صحنه رو دیدم خیلی دلم گرفت
یعنی چند ساعت منتظر بوده
چرا طرف نیومده؟
بعد اینجا کجا رفته؟

2022/04/07 - 17:52
پیوست عکس:
IMG_20220407_175437_926.jpg
IMG_20220407_175437_926.jpg · 1005x1200px, 198KB
دیدگاه
kati20

خدا داند و دلش{-29-}{-35-}

1401/01/18 - 17:54 ·
0912

{-35-}{-35-}

1401/01/18 - 17:59 ·
yasi

حیف گلها خب میبرد خونه

1401/01/18 - 18:15 ·
mohammadnike

رفته با خودش خلوت کنه...

1401/01/18 - 18:16 ·
0912

به عقلش نرسید

1401/01/18 - 18:19 ·
0912

تجربه داری خخ

1401/01/18 - 18:20 ·
yasi

یادش بده

1401/01/18 - 18:24 ·
0912

استاد من نیستم یکی دیگه هست {-7-}

1401/01/18 - 18:26 ·
yasi

{-28-}

1401/01/18 - 18:36 ·
0912

محمد گفت رفته خلوت کنه

1401/01/18 - 18:38 ·
mohammadnike

بله... تجربه دارم.... تنهایی دوای درد شکسته

1401/01/18 - 18:41 ·
yasi

احتمالا ایشون درست گفته

1401/01/18 - 18:41 ·
0912

بله

1401/01/18 - 18:43 ·
mohammadnike

مگه شک داری

1401/01/18 - 18:44 ·
0912

به حرفت نه

1401/01/18 - 19:10 ·
mohammadnike

خوبه

1401/01/18 - 19:53 ·