عاشق شدن خیلی چیز عجیبیه!

یهو به خودت میای میگی شت پسر من چقد دوسش دارم! کی اینقد عاشقش شدم؟ یعنی میشه بیشتر از این هم یه نفر رو دوست داشت؟ واقعا شدنی نیست!
دو ساعت بعدش برات میخنده، قند تو دلت آب میشه و میفهمی اشتباه میکردی! بیشتر از اون هم میشد!
2022/04/07 - 21:36
پیوست عکس:
IMG_20220321_223008_565.jpg
IMG_20220321_223008_565.jpg · 550x550px, 46KB
دیدگاه
_hedieh_

اینم کپی کردم

1401/01/18 - 22:48 ·
ms32

کپی کردی چرا تو پستان نیس

1401/01/19 - 03:53 ·
_hedieh_

ی جا دیگ

1401/01/19 - 21:40 ·
ms32

آهان

1401/01/20 - 02:11 ·
_hedieh_

اهوم

1401/01/25 - 02:22 ·