نامش برف بود،
تنش، برفی...
قلبش از برف!

و من او را
چون شاخه‌ای که زیرِ بهمن شکسته باشد
دوست می‌داشتم…!

2022/04/08 - 00:17
دیدگاه
Toot

چه غم انگیز

1401/01/19 - 00:38 ·
123456

معمول شده اینگونه راه ورسم رابطه ها

1401/01/19 - 00:42 ·
Toot

پستاتون مفهمومیه× ۱۰۰۰

1401/01/19 - 00:45 ·
123456

شرمنده

1401/01/19 - 00:47 ·
Toot

چرا
من ک تعریف کردم

1401/01/19 - 00:49 ·
123456

باعث استفاده از سلول‌های خاکستری شدم خخ

1401/01/19 - 00:51 ·
Toot

اره مال من ک الان زنگ زده بودن با خوندن
پستای شما صاف شدن خخخ

1401/01/19 - 00:54 ·
123456

خدارو شکر که باعث صیقلی شدن شد خخ

1401/01/19 - 00:56 ·
Toot

اره منتظر بعدی ها هستم
ک آیینه بشه خخ

1401/01/19 - 00:58 ·
123456

نه دیگه آیینه بشه یموقع خودتو توش میبینی نمیشناسی خخخ

1401/01/19 - 01:01 ·
Toot

وا خسیس نشو دیگه
پست قشنگ
یالا یالا

1401/01/19 - 01:04 ·
123456

خسیس نیستم نگرانم خخخ

1401/01/19 - 01:05 ·
Toot

نگرانی بی مورد است
نگرانی بی مورد است .
خخخ

1401/01/19 - 01:07 ·
123456

نگرانی بی مورد وجود نداره

1401/01/19 - 01:09 ·