سوسک مورد علاقه من

#کفش دوزک

حالا هی بگین

مهم نیس
2022/04/08 - 00:18
پیوست عکس:
cf661ed1-3b15-475c-aab7-60b7d5d2c7b8.jpg
cf661ed1-3b15-475c-aab7-60b7d5d2c7b8.jpg · 855x1285px, 84KB
دیدگاه
123456

سیترین سوسکه شاید برای همینه که آدمها آنانکه بیشتر آزار ضرر دارن دوست دارن...

1401/01/19 - 00:21 ·
Toot

چه نکته جالبی عنوان کردید سپاسسس

1401/01/19 - 00:23 ·
123456

خواهش دارم

1401/01/19 - 00:24 ·
Toot

پاینده باشید

1401/01/19 - 00:26 ·
farhad74

عجب حیوان نجیبی{-7-}

1401/01/19 - 00:27 ·
Toot

و کشنده یادت باشه

1401/01/19 - 00:27 ·
123456

سلامت وشاد باشید

1401/01/19 - 00:27 ·
farhad74

خب خاصیتشه{-32-}

1401/01/19 - 00:28 ·
Toot

ممنونم آقای حامد

1401/01/19 - 00:31 ·
Toot

حالا نکشیش
{-a84-}

1401/01/19 - 00:32 ·
123456

خواهش بانو
مار هر چه زیباتر نیشش کشنده تر...

1401/01/19 - 00:32 ·
farhad74

نه با حیوان خدا چیکار دارم

1401/01/19 - 00:33 ·
Toot

عاشق این کشندهام
مار و عقرب و

1401/01/19 - 00:34 ·
farhad74

خطری کار میکنی{-7-}

1401/01/19 - 00:34 ·
123456

یا از محبت است ویا عدم دریافت محبت...

1401/01/19 - 00:35 ·
Toot

حواست باشه اقا فرهاد {-9-}

1401/01/19 - 00:36 ·
Toot

یا از هردو

1401/01/19 - 00:36 ·
123456

ممکنه...

1401/01/19 - 00:37 ·
farhad74

{-52-}

1401/01/19 - 00:38 ·
Toot

الان ترسیدی
یا پشیمونی {-a108-}

1401/01/19 - 00:39 ·
farhad74

پشیمون{-54-}

1401/01/19 - 00:40 ·
Toot

از چی از گناهان
توبه کن توبه خوبه {-a71-}

1401/01/19 - 00:42 ·
farhad74

توبه میکنم{-3-}

1401/01/19 - 00:43 ·
Toot

چندمین باره ها اعتراف کن {-16-}

1401/01/19 - 00:44 ·
farhad74

دومین بار{-44-}{-7-}

1401/01/19 - 00:45 ·
Toot

حالا جا زیاد داری
تا ۱۰۰ بار {-a119-}

1401/01/19 - 00:46 ·
farhad74

خیلیه صدبار {-8-}

1401/01/19 - 00:47 ·
Toot

نترس برو جلو

1401/01/19 - 00:49 ·
farhad74

حالا تو که میری حتما

1401/01/19 - 00:50 ·
Toot

من الان سر پل صراط المستقیممم
{-a83-}

1401/01/19 - 00:52 ·
farhad74

آفرین ادامه بده{-7-}

1401/01/19 - 00:53 ·
Toot

نیای منو بندازی پایین
دارم قلیون میکشم{-a92-}

1401/01/19 - 01:02 ·
farhad74

دود ضرر داره{-9-}

1401/01/19 - 01:03 ·
Toot

اون روحمه
دیگه {-46-}

1401/01/19 - 01:08 ·
farhad74

نکش کلا

1401/01/19 - 01:09 ·
Toot

دیگه من اختیار روح مو ندارم ک
از لحاظ روحی دوس داره {-15-}

1401/01/19 - 01:10 ·
farhad74

{-54-}

1401/01/19 - 01:11 ·