"آدم ها" مي آيند

گاهي در زندگي ات مي مانند
گاهي در خاطره ات،

آن ها كه در زندگي ات مي مانند
همسفر مي شوند
آن ها كه در خاطرت مي مانند
كوله پشتيِ تمامِ تجربياتت براي سفر ... گاهي "تلخ"...
گاهي "شيرين"

گاهي با يادشان "لبخند" مي زني
گاهي يادشان لبخند از "صورتت" برمي دارد

اما تو...
لبخند بزن
به تلخ ترين خاطره هايت حتي...

آدمها مي آيند
و اين آمدن
بايد رخ بدهد . . .

تا تو بداني: "آمدن" را همه بلدند
اين "ماندن" است
كه هنر مي خواهد . . .


سيمين_بهبهانی
2022/04/08 - 22:29
دیدگاه
kati20

لایک...

1401/01/20 - 22:04 ·
mahdiim

لایک به حضورتون

1401/01/20 - 22:13 ·
kati20

زنده باشین{-35-}

1401/01/20 - 22:18 ·
mahdiim

بزرگوارید
لطفتون پایدار

1401/01/20 - 22:19 ·