میدونی تعهد یعنی چی!؟
یعنی هم فرصتشو داری، هم وقتشو داری، هم کسی نمیفهمه، ولی چون میدونی اشتباهه انجامش نمیدی:)2022/04/09 - 01:11