ماهی قرمز و دانش اموزاش

IMG_9955.MP4 · 1.3MB
2022/04/09 - 16:48
دیدگاه
mahtaa-72

کووووفت دیوونه{-11-}

1401/01/20 - 21:52 ·
mohamad77

مهتاب اگه گفتی خروس چه صدایی میده.
این دانش اموزای تو همشون استعدادای درخشان هستند .ولی خانم معلمشون یه چیز دیگه است {-54-}

1401/01/21 - 13:36 ·
mahtaa-72

خروس قدقد میکنه{-18-}

1401/01/21 - 14:29 ·
mohamad77

خخخخخخخخخخ اره دقیقا بگو پس دانش اموزت گناه نداره مشکل جای دیگه است خانم معلم .
ولی خدایی دیگه نوبر بودا این بچه

1401/01/21 - 14:32 ·
mahtaa-72

آره واقعا. کلی بهش خندیدم{-11-}

1401/01/21 - 14:35 ·
mohamad77

خوبه خانم همیشه بخندی .تو مدرسه بچه ها صدای خروس در اوردند یا همین بیفت فقط

1401/01/21 - 14:47 ·
mahtaa-72

ممنون محمد
باشه حتما{-11-}

1401/01/21 - 15:34 ·
mohamad77

خواهش ماهی جون {-35-}{-35-}{-35-}

1401/01/21 - 15:38 ·
mahtaa-72

{-35-}

1401/01/21 - 16:15 ·