هیچ‌ نیمه‌یِ ‌گمشـבه‌اے وجوـב نـבارـב!!
تنها چیزے کـہ وجوـב בارـב،
تکه‌هایے از زمان است کـہ בر آن‌ها،
ما با کسے حال خوشے בاریم !
حالا ممکن است سـہ בقیقـہ باشـב،
בو‌ روز، پنج سال یا همه‌ے عمر .


2022/04/09 - 22:11
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۲۰۴۰۵_۲۱۵۶۲۰.jpg
IMG_۲۰۲۲۰۴۰۵_۲۱۵۶۲۰.jpg · 527x641px, 53KB
دیدگاه
Ehsan---

مبارکه کتی

1401/01/20 - 22:13 ·
kati20

ممنون احسان.. لطف داری{-35-}

1401/01/20 - 22:17 ·
Ehsan---

خواهش ...من امروز متوجه شدم ،عشقتون پایدار

1401/01/20 - 22:20 ·
kati20

خیلی بزرگواری احسان ممنونم..

1401/01/20 - 22:22 ·
Ehsan---

{-a148-}

1401/01/20 - 22:24 ·
kati20

{-a142-}

1401/01/20 - 22:25 ·
maryam72

لایک طلایی کتایون جان، عشقتون پایدار بمونه{-41-}

1401/01/20 - 22:37 ·
kati20

فداتم مریم جون.. مرسی از محبتت گلم{-41-}{-35-}

1401/01/20 - 22:38 ·
maryam72

خواهش عزیزم،وظیفه بود{-41-}{-35-}

1401/01/20 - 22:43 ·
kati20

وظیفه ای نیست مریم جان. لطفتو میرسونه{-41-}{-35-}

1401/01/20 - 22:44 ·
maryam72

فدای تو کتایون جان{-41-}

1401/01/20 - 22:46 ·
kati20

جونت سلامت عزیزم. خدانکنه{-a142-}

1401/01/20 - 22:47 ·
maryam72

خودت {-41-}{-35-}آقا هادی{-35-}

1401/01/20 - 22:51 ·
kati20

هم از طرف خودم ممنون هم از طرف هادی{-35-}{-35-}{-41-}

1401/01/20 - 22:53 ·
yasi

عالی کتی جون{-41-}

1401/01/20 - 23:20 ·
kati20

عالی خودتی و بس یاسی جونم{-41-}

1401/01/20 - 23:25 ·
yasi

قربونت{-23-}

1401/01/20 - 23:33 ·
kati20

خدانکنه عزیز دلم{-23-}

1401/01/20 - 23:37 ·
hadi-ka

عالی مث وجودت نگین قلبم{-41-}

1401/01/20 - 23:45 ·
kati20

مرسی عزیزم.. فدای قلب مهربونت{-41-}

1401/01/20 - 23:48 ·
hadi-ka

بمونی برام دلیل زنده بودنم{-41-}

1401/01/20 - 23:52 ·
kati20

تو هم برای من محمدم{-41-}

1401/01/20 - 23:56 ·
hadi-ka

عشق جاانی ک تو بااشی{-41-}

1401/01/20 - 23:58 ·