ریشه که داشته باشی؛به لبه پرتگاه میایی
اما سقوط نمیکنی ...

ریشه:شعور، تربیت، شخصیت و
انسانیت و شرف واقعی
یک انسان است،و ربطی به پول و تحصیلات ندارد ...!

‎‌‌

2022/04/11 - 21:14
پیوست عکس:
IMG_20220411_211130_501.jpg
IMG_20220411_211130_501.jpg · 720x882px, 114KB
دیدگاه
kati20

لایکی عزیزم.. حقیقتا که همینه.. {-41-}{-35-}

1401/01/22 - 23:31 ·
hadi-ka

لایک ب مرامت کتی جاانم{-41-}
ریشه داشتن ب ظاهر موجه نشون دادن نیست{-41-}

1401/01/23 - 09:27 ·
kati20

فداتم محمدم{-41-}
{-37-}{-37-}{-37-}

1401/01/23 - 14:00 ·
hadi-ka

خدانکنه کتی جااانم{-41-}
اینو استادم یادم داد{-41-}

1401/01/23 - 14:21 ·
kati20

{-41-}{-41-}

1401/01/23 - 14:22 ·
hadi-ka

خوشبحال من ک تورو دارم{-41-}

1401/01/23 - 14:25 ·
kati20

و خوشبحال من{-a115-}

1401/01/23 - 14:27 ·
hadi-ka

عشق جاانم متوجهی؟ در دلم فقط توویی{-41-}

1401/01/23 - 14:28 ·