سلام چرا پستم پاک شده؟

2022/04/11 - 23:46
دیدگاه
yasi

سلام به روی ماهت پست از الان بوده یا قبل

1401/01/22 - 23:52 ·
tanaz1380

خوبی یاسی جانم
نه عزیزم حدود ده روز قبل بودش

1401/01/22 - 23:53 ·
yasi

قربونت تو خوبی کم پیدایی
عه؟ پست خاصی که نبوده گزارش بخوره؟؟؟

1401/01/22 - 23:57 ·
tanaz1380

خدانخواد ...اگه بتونم میام یاسی جانم
نه عزیزم ی سلام بود وتبریک عید

1401/01/22 - 23:58 ·
yasi

احتمالا اشتباهی حذف شده الانم هیچکدوم از ناظرا نیستن بپرسیم

1401/01/23 - 00:02 ·
tanaz1380

اشکال نداره خیلی مهم نیست ی پست بوده دیگه{-11-}

1401/01/23 - 00:05 ·
yasi

اره فدا سرت بازم پست خوشگل بذار

1401/01/23 - 00:09 ·
tanaz1380

قربونت برم...سرعت اینجا درست نشد{-11-}

1401/01/23 - 00:12 ·
yasi

نشی عزیزی... نه متاسفانه{-15-}

1401/01/23 - 00:13 ·
tanaz1380

❤....امیدوارم زودی درست بشه ..شبا خوفناک اینجا هیچکی نیس آدم میترسه{-11-}

1401/01/23 - 00:15 ·
yasi

اره امیدوارم... اره گاهی متروکه میشه {-18-}

1401/01/23 - 00:21 ·
tanaz1380

خیلی خلوت شده جز چند نفر نیستن{-18-}
ولی خوشحال شدم تو بودی بات حرف زدم
مراقب خودت باش{-41-}
من برم دیگه عزیزم
امروز روز خوبی بود برام کلی خبرای خوب داشتم
توام بودی بهتر بشد
شبت خوشگل {-49-}

1401/01/23 - 00:24 ·
yasi

قربونت تو هم مراقب خودت بلش
ایشالا هر روزت عالی باشه
خوشحال شدم دیدمت
شبت خوش عزیزم{-49-}

1401/01/23 - 00:28 ·
tanaz1380

قربونت بشم مهربون من{-49-}{-41-}

1401/02/1 - 12:29 ·
yasi

خدا نکنه عزیزمی{-49-}

1401/02/1 - 12:36 ·
tanaz1380

{-49-}{-49-}{-49-}

1401/02/1 - 12:36 ·