بی بهانه در @yasi
شاید داشتن باشد و
2022/04/13 - 13:42 در گروه سیمرغ
پیوست عکس:
IMG_20220404_110502_052.jpg
IMG_20220404_110502_052.jpg · 1080x1080px, 174KB
دیدگاه
yasi

محبوب من !
دوستت دارم هایت را
طوری در گوشم
زمزمه کن
که
هیچ واژه ای
جز تو
قدرت در دست گرفتن
نبض احساسم را
نداشته باشد...❤ عالی عزیزم ممنونم ازت{-29-}

1401/01/24 - 13:47 ·
0912

بجای این حرفا کی باید شیرینی بخوریم{-11-}

1401/01/24 - 13:48 ·
Farid

چشمای تو میبینم آرزوهامو...❤

قربونت عزیز دلم {-29-} عالی حضور زیباته نازگلم

1401/01/24 - 13:51 ·
yasi

خدا نکنه عزیزم {-29-}

1401/01/24 - 13:53 ·
Farid

sahar
شیرینی چاقت میکنه همون پیتزاتو بخور
با یاسی جان اومدیم اونطرف بهت میدیم{-26-}

1401/01/24 - 13:54 ·
yasi

ای جان سحرجون بذار از راه برسی بعد شیرینی بخواه{-18-}

1401/01/24 - 13:54 ·
Farid

үάşίღ❤
والا کاربر تازه کار خخخخخخ شیرینی موخاد

1401/01/24 - 13:56 ·
0912

اتفاقا دکتر گفت شیرینی بخون برات خوبه ..خخخخ
نوچ اول شیرینی ..عید فطرم نزدیکه ..تکلیف منو مشخص کنید

1401/01/24 - 13:56 ·
0912

چند ماه اینجام بسه دیگه

1401/01/24 - 13:57 ·
0912

خسیس بازی در نیار مدیر ...یاسی رو دستت نمیدما {-a105-}

1401/01/24 - 13:57 ·
Farid

خدا یا دختر عمو اجازه بده بیایم اونور چشم{-7-}

1401/01/24 - 13:58 ·
yasi

چقد هم اصرار داره{-18-}

1401/01/24 - 13:58 ·
0912

{-a91-}تا شیرینی ندی زیر پستاتونو خط خطی میکنم خود دانی{-a105-}

1401/01/24 - 13:58 ·
Farid

یاسی جاش تو قلبمه نه رو دستم خخخخخ

1401/01/24 - 13:59 ·
yasi

قربونت عزیزم

1401/01/24 - 13:59 ·
Farid

үάşίღ❤
از بس شکمو عه این دختر عموم خخخخخ

1401/01/24 - 14:00 ·
0912

خدارو شکر خیالم راحت شد {-18-}

1401/01/24 - 14:02 ·
0912

باز اینا ایش ایش {-4-}

1401/01/24 - 14:03 ·
yasi

این شکمو بودن فک کنم ارثیه{-7-}

1401/01/24 - 14:03 ·
yasi

کوفته و ایش ایش تازه وارد

1401/01/24 - 14:03 ·
Farid

үάşίღ❤
اره عزیزم ارثیه خخخخخ

1401/01/24 - 14:04 ·
kati20

لایکی. رسیدن بخیر همساده.. ستاره سهیل شدی{-7-}

1401/01/24 - 14:04 ·
Farid

خخخخخ سلام ممنون همساده {-7-} ستاره سهیل ن ک مشکلی بود خداروشکر فعلا برطرف شده
بفرما میام براتون ابادانیم میارم{-26-}

1401/01/24 - 14:07 ·
yasi

خدا بخیر بگذرونه این ارث عزیزم{-18-}

1401/01/24 - 14:07 ·
Farid

үάşίღ❤
عزیزدلم دختر عموعه خخخخخ سرقبالست نمیشه کاریش کرد{-33-}

1401/01/24 - 14:08 ·
kati20

خدارو شکر.. ایشالله دیگه مشکلی پیش نیاد.. کنار یاسی جان فعال ببینمت{-29-}{-35-}

1401/01/24 - 14:09 ·
kati20

سلام یاسی روزت بخیر{-41-} سحری روز تو هم بخیر{-41-}

1401/01/24 - 14:09 ·
yasi

یاخدا سرقبالست عزیزم{-16-}

1401/01/24 - 14:10 ·
Farid

زنده باشی کتی ممنون از لطفت {-35-}

1401/01/24 - 14:11 ·
yasi

سلام کتی جون روز تو هم بخیر {-41-}

1401/01/24 - 14:11 ·
Farid

үάşίღ❤
اره دیگ عزیز دلم اش کشک ننس کاریش نمیشه کرد خخخخخ

1401/01/24 - 14:12 ·
kati20

ممنونم فرید..{-35-} فداتم یاسی جون{-41-}

1401/01/24 - 14:12 ·
yasi

عزیزم عروسش کنیم راه دور

1401/01/24 - 14:14 ·
yasi

خدا نکنه عزیزی کتی جون{-41-}

1401/01/24 - 14:14 ·
0912

روز توام بخیر کتی {-a142-}

1401/01/24 - 14:18 ·
0912

خخخخ فرید حمایتت خوشمان آمد ،،یاسی یاد بگیر {-7-}

1401/01/24 - 14:18 ·
0912

منو عروس کنی یاسی {-11-}

1401/01/24 - 14:19 ·
yasi

اره سحر {-18-}

1401/01/24 - 14:21 ·
0912

با کی اونوقت

1401/01/24 - 14:23 ·
yasi

چه عجله ای هم داره حالا صبر کن پیدا میکنیم

1401/01/24 - 14:31 ·
0912

بدو اتوبوس داره میره خخخ

1401/01/24 - 14:32 ·
yasi

تو برو من با ماشین شخصی میام{-18-}

1401/01/24 - 14:35 ·
Reza14

کیک شکلاتی اونم س طبقه مونده رو دستم {-a151-} منزل های منزل بیاد میگم پخش کنه بینتون شیرینی داش فریدو عیالش {-7-}

1401/01/24 - 14:47 ·
0912

اوخ جونی کیک شکلاتی ....آخ

1401/01/24 - 14:49 ·
Reza14

بشین تا منزل بیاد {-a151-}

1401/01/24 - 14:53 ·
0912

خودم هستم ب منزل نمیرسه

1401/01/24 - 14:58 ·
Reza14

من نمیدونم خودتون با هم کنار بیاین {-a151-}

1401/01/24 - 15:02 ·
0912

باش

1401/01/24 - 15:03 ·
Sama

بمونید برای هم {-35-}

1401/01/24 - 16:51 ·
yasi

قربونت سماجون{-41-}

1401/01/24 - 16:53 ·
Sama

فدای تو
شادم ک شادی {-41-}{-23-}

1401/01/24 - 16:54 ·
yasi

خدا نکنه همچنین تو و دوست عزیز شاد باشید باهم{-41-}{-23-}

1401/01/24 - 16:57 ·
Sama

تو و دوست عزیز هم {-18-}

1401/01/24 - 16:59 ·
yasi

کوفت نخند{-7-}{-18-}

1401/01/24 - 16:59 ·
Sama

چش چش{-11-}

1401/01/24 - 17:00 ·
Farid

ممنون زنده باشی{-35-}

1401/01/24 - 18:58 ·
Sama

خواهش‌سلامت باشی {-35-}

1401/01/24 - 19:02 ·

باز نشر توسط