به طور کلی کمپرسور به دستگاهی گفته می شود که فشار انواعی از سیالات و یا گاز ها را افزایش می دهد به طوری که فشار هوای خارج شده از کمپرسور بسیار بالا می باشد. برای نمونه ساده ترین کمپرسور هوای فشرده می توان تلمبه دوچرخه را نام برد که بوسیله نیروی انسانی عمل می کند.

کمپرسور هوای فشرده را بر اساس کاربرد به دو دسته اصلی تقسیم می کنند.

2022/04/13 - 14:13