زنـבگے کوتاه‌تر از اونیـہ کـہ بخواے بجنگی،
چـہ با خوـבت چـہ با بقیه..
בیـבے نمیشـہ رها کن برـہ


2022/04/13 - 14:16
پیوست عکس:
1547809674_2345.jpg
1547809674_2345.jpg · 800x774px, 37KB
دیدگاه
yasi

لایک عزیزم{-41-}

1401/01/24 - 14:21 ·
kati20

فداتم یاسی جون{-41-}

1401/01/24 - 14:21 ·
hadi-ka

بازم ازون حرفای شیرینت گفتی{-41-}
عالی مث وجودت{-41-}
قشنگی بودنت تو زندگیم عشق جاانم اینه
هر وقت حالم خوب نیست هیچکی
جز تو نمیتونه آرومم کنه❤️{-41-}

1401/01/24 - 14:22 ·
kati20

مرسی محمدم. عالی حضور خودته جانم{-41-}
قربون مهربونیات عزیزم{-41-}

1401/01/24 - 14:27 ·
hadi-ka

قرار دل بیقرارمی کتی جااانم{-41-}

1401/01/24 - 14:30 ·
yasi

خدا نکنه عزیزی کتی جون{-41-}

1401/01/24 - 14:31 ·
kati20

محمدم{-41-}

1401/01/24 - 14:33 ·
kati20

یاسی جونم{-41-}

1401/01/24 - 14:34 ·
bahare

دیدی نمیشه رها کن بره
لاایکه کتی جان {-35-}

1401/01/24 - 14:43 ·
kati20

لایک به وجودت بهار جونم.. {-35-}

1401/01/24 - 14:48 ·
bahare

کتی جان{-41-}

1401/01/24 - 14:50 ·
kati20

بهاری{-41-}

1401/01/24 - 14:51 ·