اگر از کمندِ عشقت بروم،
کجا گریزم؟!
که خلاص، بی‌تو بند است و
حیات، بی تو زندان


2022/04/13 - 18:08 در گروه سیمرغ
پیوست عکس:
20220413_180735.jpg
20220413_180735.jpg · 722x1258px, 204KB
دیدگاه
Sama

ایشالا ازادیت {-33-}

1401/01/24 - 18:12 ·
yasi

آزادی فقط یه جاس اونم کنار خودش {-7-}

1401/01/24 - 18:14 ·
0912

این سایتو باید ببندیم دیگه چشم و گوشمونو باز کرده{-18-}

1401/01/24 - 18:18 ·
Sama

همینو بگو سحر چشم و گوشمن ک پاره شد

1401/01/24 - 18:19 ·
yasi

خوبه که سحرجون چشم و گوش باز بشی{-18-} شعر قشنگ سعدی براتون گذاشتم{-1-}

1401/01/24 - 18:19 ·
0912

ی چند نفر برن خوب میشه {-18-}

1401/01/24 - 18:20 ·
yasi

تو که اره سما ولی مقصرش من نیستم خودت میدونی{-18-}

1401/01/24 - 18:20 ·
yasi

فقط تو بمون سحرجون{-18-}

1401/01/24 - 18:20 ·
Sama

برن پیج جدید بزنن بیان{-18-}

1401/01/24 - 18:20 ·
0912

شیرینی بدی حل میشه مشکلات {-18-}

1401/01/24 - 18:24 ·
0912

نه بعد گمشون میکنیم{-18-}

1401/01/24 - 18:24 ·
yasi

شیرینی چی {-15-}

1401/01/24 - 18:24 ·
Sama

من شکلات لطفا

1401/01/24 - 18:25 ·
yasi

به چه مناسبتی آخه{-15-} شکلات فقط واسه خودمه اونم شکلات تلخ{-a197-}

1401/01/24 - 18:28 ·
kati20

لایکی یاسی {-41-}

1401/01/24 - 18:31 ·
yasi

لایک به وجود مهربونت کتی جونم{-41-}

1401/01/24 - 18:32 ·
Sama

راس میگه سحر مناسبتش چیه{-18-} نه تلخ ندوست مال خودت همش

1401/01/24 - 18:33 ·
yasi

فقط شیرینی میخاد {-15-} باز شکر که تلخ دوست نداری{-51-}

1401/01/24 - 18:34 ·
kati20

یاسی لایکامون کو{-16-}

1401/01/24 - 18:34 ·
yasi

کتی پریدن{-7-} فرید و آقا رامین تغیراتی ایجاد کردن تا سایت بهتر بشه متاسفانه لایکا حذف شد

1401/01/24 - 18:39 ·
kati20

اینا که پروندن پشم سنگم میپروندن دیگه{-18-}

1401/01/24 - 18:40 ·
yasi

نبودی اونم واسه یه لحظه پرید{-18-}

1401/01/24 - 18:41 ·
Sama

شیرینی نه شکلات لطفا {-29-}اره خوش بحالت شد {-11-}

1401/01/24 - 18:41 ·
kati20

وای چه لحظه نابیو از دست دادم{-a118-}

1401/01/24 - 18:41 ·
yasi

منم طرفدار شکلات و البته کیک شکلاتی{-a197-}

1401/01/24 - 18:51 ·
yasi

اره کتی لحظه عالی بود{-18-}

1401/01/24 - 18:51 ·
kati20

حالا خدارو شکر لایک پشم سنگم پرید .. وگرنه بهم بر میخورد{-18-}

1401/01/24 - 18:54 ·
Sama

من فقط، شکلات دوس دارم اصلا عاشقشم یچی میگم کیک و شیرینی و اینا نه فقط شکلات کاکائویی

1401/01/24 - 18:56 ·
yasi

اره از همه پرید {-18-}

1401/01/24 - 18:57 ·
yasi

میگم بخرن واست سما {-a105-}

1401/01/24 - 18:58 ·
Farid

هَمه ‌چی قَدِ ‌های "تُ∞"
بود!❤

به پست زیبات عزیزدلم پسند{-29-}

1401/01/24 - 19:02 ·
Sama

یادت نره تو قول دادی {-27-}

1401/01/24 - 19:03 ·
yasi

همیشه هستی
در آن گوشه از دلم
که بوی نفس های تو را می دهد❤
لایک به وجودت عزیزم {-29-}

1401/01/24 - 19:08 ·
yasi

حالا سعی میکنم یادم بمونه{-7-}

1401/01/24 - 19:09 ·
0912

یاسی اول شیرینی من {-9-}

1401/01/24 - 19:30 ·
yasi

بگو شیرینی چه مناسبتی {-36-}

1401/01/24 - 19:33 ·
0912

فرید خودش میدونه {-18-}

1401/01/24 - 19:33 ·
Sama

خسیسه سحر روش حساب نکن

1401/01/24 - 19:33 ·
0912

جرات نداره گفتم ندی زیر پستاتو خط خطی میکنم ...سما و کتی پایه هستین {-18-}

1401/01/24 - 19:35 ·
Farid

{-9-} نفری ده روز اخ

1401/01/24 - 19:38 ·
yasi

سحر فرید که گفت برات میاریم{-15-}

1401/01/24 - 19:39 ·
0912

تا بیان بیات میشه {-18-}

1401/01/24 - 19:43 ·
0912

چند روز طول میکشه تا بیان

1401/01/24 - 19:44 ·
yasi

نه همون روزی میاییم مهمونیت نهار آماده کن ما شیرینی میاریم

1401/01/24 - 19:45 ·
0912

نخیر فرید داره کوبیده میده با شیرینی ...حسابدار خسیس

1401/01/24 - 19:46 ·
Farid

نهار ماهی شیکم پر سفید با خاویار شور و گردو زیتون پرورده لطفا

1401/01/24 - 19:46 ·
yasi

کوبیده با تو شیرینی با ما سحر

1401/01/24 - 19:47 ·
yasi

٠•●∂ғάяί❤•٠
وای چه خوشمزه های{-a197-}

1401/01/24 - 19:48 ·
Sama

ی شکلات ب من بدین رفتم {-33-}

1401/01/24 - 19:48 ·
Farid

үάşίღ❤
اونارو ک دوتایی میریم خودم میخرم برات عشقم
فقط شوکولات تلخات نصفش مال من{-7-}

1401/01/24 - 19:50 ·
yasi

سما تو هم بیا بریم مهمون سحر برات شکلات میخریم یا بیاییم خونه ت{-34-}

1401/01/24 - 19:50 ·
Farid

خدایی سما کم خرجه سما دوتا شکلاتم بخواد نوش جونش خخخخخ

1401/01/24 - 19:51 ·
yasi

٠•●∂ғάяί❤•٠
باز موضوع شکلات شد{-a128-}

1401/01/24 - 19:51 ·
yasi

تله س باور نکن سما کم خرج باشه{-18-}

1401/01/24 - 19:52 ·
Sama

نه بیاین خونه خودم سحر تعریف غذای منو شنیده {-7-}بی نصیب نمونین

1401/01/24 - 19:52 ·
Farid

үάşίღ❤
ای خدا ا دست عشق جانم برات میخرم خو یه گاز کوچولو شکلات تلخ {-a75-}

1401/01/24 - 19:52 ·
Sama

مرسی فرید همون ی دونه کافیه

1401/01/24 - 19:53 ·
Farid

үάşίღ❤
واقعا تلس خخخخخ


سما گول سرمون نمالیا{-33-}

1401/01/24 - 19:54 ·
yasi

سما دست و دلباز شدی {-39-} پ حتما میایم

1401/01/24 - 19:54 ·
yasi

٠•●∂ғάяί❤•٠
دستت درد نکنه
یه گاز فقط آ{-7-}

1401/01/24 - 19:55 ·
Sama

نه گول نیس حتما حتما بیاین {-a174-}

1401/01/24 - 19:56 ·
Sama

بودم عزیزم دست و دلباز بودم رو نمیکردم {-1-}

1401/01/24 - 19:56 ·
yasi

اره سما جدیدا با مهتاب دوست شده خطرناک شده{-18-}

1401/01/24 - 19:56 ·
yasi

سما کی بیایم؟

1401/01/24 - 19:57 ·
0912

خدایی انصافه فرید ...ی شیرینی و شام نمیخای بدی ب دوستات ..گول این حرف عیالتو نخور حسابداره خساست تو خونشه {-18-}

1401/01/24 - 19:58 ·
0912

غذای تو رو سما ..عمرااآ{-4-}

1401/01/24 - 19:58 ·
Sama

چقد مشکوکین ب همه چی {-7-}

هر چی زودتر بهتر

1401/01/24 - 19:58 ·
0912

سما بری خونه سما رفتی دور از جونت پیش ب سوی مرگ {-18-}

1401/01/24 - 19:59 ·
Sama

سحر تو بامنی لنتی دعوتشون کن بزار بیان {-33-}

1401/01/24 - 19:59 ·
yasi

sahar
من خسیسم{-15-}

1401/01/24 - 20:00 ·
Farid

یا خدا سما مرگ موش ندی بمون خخخخ

1401/01/24 - 20:00 ·
0912

بریم بیرون فرید قراره کوبیده بده {-a185-}

1401/01/24 - 20:01 ·
Sama

بخدا زنده موند تا دم مرگ رفت {-18-}

1401/01/24 - 20:01 ·
Farid

نخیرم سحر خانم یاسی من اصنم خسیس نیست {-15-}

1401/01/24 - 20:01 ·
Sama

نه فرید چه حرفیه فقط افطار باشه ک چه بهتر

1401/01/24 - 20:01 ·
Farid

سحر براتو غذا رژیمی میگیریم بزا لاغر شی خخخخخخ

1401/01/24 - 20:02 ·
yasi

سما افطار فقط اینهمه راه میاییم {-15-}

1401/01/24 - 20:03 ·
Farid

سما افطار چای نون پنیر{-36-}

1401/01/24 - 20:03 ·
yasi

فریدم دختر عموت منو نمیشناسه قضاوت میکنه

1401/01/24 - 20:03 ·
Farid

үάşίღ❤
عشقم عب نداره بدل نگیر رفتیم خرج کردنتو دید خودش حساب دسش میاد

1401/01/24 - 20:05 ·
Sama

نه با افطار شروع میشه بعد تر چند روز خواستید بمونید
سوپ جو سماپز

1401/01/24 - 20:05 ·
0912

حسابداری خب ..

1401/01/24 - 20:05 ·
0912

یاسی منو دیده لاغرم باید تقویت بشم خخخ

1401/01/24 - 20:06 ·
0912

یاسی ثابت کن نیستی {-18-}

1401/01/24 - 20:06 ·
0912

سوپای سما حرف نداره حتما تست کنید {-18-}

1401/01/24 - 20:07 ·
0912

مرگ موش بخورین راحتر ملکوتی میشین {-18-}

1401/01/24 - 20:08 ·
0912

{-18-}وای بچه ها منفجر شدم{-12-}

1401/01/24 - 20:08 ·
Farid

نه دیه خونه سما نمیریم خطریه{-15-}

1401/01/24 - 20:09 ·
Sama

بالاخره در خدمتبم

1401/01/24 - 20:09 ·
Sama

سحر{-18-}

1401/01/24 - 20:10 ·
yasi

sahar
اومدم خونتون ثابت میکنم

1401/01/24 - 20:10 ·
yasi

٠•●∂ғάяί❤•٠
سما میبرمون حرم افطار حرم بهمون میده

1401/01/24 - 20:11 ·
yasi

سما سلامت باشی

1401/01/24 - 20:11 ·
0912

قدم رنجه میکنی عزیزم ..شوخی بود ،،در خونمون ب روی شما بازه عشقولی {-23-}

1401/01/24 - 20:11 ·
0912

سما رو حرم راه نمیدن اینقدر غذا گرفته {-18-}

1401/01/24 - 20:12 ·
Sama

یاسی غذایحرم ب منم نمیدن دیگه اخرین بار با عینک دودیم زدم ولی شناختنم{-18-}

1401/01/24 - 20:13 ·
yasi

sahar
قربونت عزیزم{-23-}

1401/01/24 - 20:14 ·
0912

سما {-18-}

1401/01/24 - 20:15 ·
yasi

سمـــــا
ولی من دوبار اومدم بهم دادن{-18-} دیگه پس سابقه درخشانی داری

1401/01/24 - 20:15 ·
Sama

احتمالا معرفی نکردی {-18-} سابقه اوف تا{-18-}

1401/01/24 - 20:17 ·
0912

عزیزمی {-18-}

1401/01/24 - 20:18 ·
yasi

نه اونموقع آشنایی با تو نداشتم{-18-} پ همون مهمون دعوت میکنی فریزر پره

1401/01/24 - 20:19 ·
Sama

شانس اوردی یاسی {-18-}سحر جریان سوپو بگم بنظرت یا بین تست کنن {-7-}

1401/01/24 - 20:20 ·
yasi

اره از این بابت شانس اوردم اتفاقا دفه دوم ماه رمضون بود افطاری دادن{-7-} من و فرید سوپ ندوس

1401/01/24 - 20:22 ·
0912

ب جونیش رحم کن ..مسافرن تاثیرش بیشتره{-18-}

1401/01/24 - 20:24 ·
Sama

شاد و پیروز و سلامت باشید {-35-}

1401/01/24 - 20:25 ·
0912

پیام بازرگانی بود سما {-18-}

1401/01/24 - 20:26 ·
Sama

اگه گذاشتی ادا جدی ها رو درارم {-18-}

1401/01/24 - 20:28 ·
yasi

نه ما رفتیم خونه ش سوپ نمیخوریم سحر

1401/01/24 - 20:28 ·
0912

بهت نمیاد در نیار {-18-}

1401/01/24 - 20:29 ·
yasi

سمـــــا
شاد و پیروز و سلامت باشید {-35-} شبیه حاج آقاها شدی

1401/01/24 - 20:29 ·
Sama

{-a177-}

1401/01/24 - 20:31 ·
yasi

سما شاد باش

1401/01/24 - 20:31 ·
0912

{-18-}حتما نخور ...بگو سیریم {-24-}

1401/01/24 - 20:32 ·
0912

امروز رفتی حرم سما {-18-}

1401/01/24 - 20:32 ·
0912

این همینجوریشم شاد یاسی {-18-}

1401/01/24 - 20:33 ·
yasi

دستت درد نکنه از راهنماییت {-18-}

1401/01/24 - 20:33 ·
yasi

sahar
شادتر{-18-}

1401/01/24 - 20:34 ·
0912

جونتو مدیونی منی الان ..الان رفتی پیش حوریا {-18-}

1401/01/24 - 20:35 ·
0912

ان شاالله یاسی

1401/01/24 - 20:35 ·
Sama

بیا بخور یاسی پشیمون نمیشی ب حرف این گوش نده

1401/01/24 - 20:35 ·
Sama

حرمم میرم بزار از مهمونام پذیراییکنم برا مراسم میرمحرم{-18-}

1401/01/24 - 20:36 ·
0912

عه گفتم رفتی خخخ

1401/01/24 - 20:36 ·
yasi

sahar
جبرانش میکنم واست

1401/01/24 - 20:36 ·
0912

خخخخ {-18-}

1401/01/24 - 20:37 ·
0912

همون یاسی {-18-}

1401/01/24 - 20:37 ·
Sama

واقعنی رفتم بای شب خوش

1401/01/24 - 20:38 ·
0912

شبت خوش خانم گل

1401/01/24 - 20:39 ·
yasi

واقعنی بسلومت{-49-}

1401/01/24 - 20:40 ·
0912

بچه ها منم شب بخیر فعلا تا ساعتی دیگر بدرود

1401/01/24 - 20:41 ·
yasi

شب تو هم بخیر سحرجون {-49-}

1401/01/24 - 20:42 ·
Mahpar

131کامنت{-15-}


بعضی وقتها چه زود دیر میشود{-15-}

1401/01/24 - 21:13 ·
Farid

چخبر کرده دختر عموی من یتنه این همه کامنت کوبید{-15-}

1401/01/24 - 21:35 ·
yasi

مهتاب باز دیر رسیدی{-18-}

1401/01/24 - 21:39 ·
Mahpar

اره بابا ..دیر رسیدم {-6-}

1401/01/24 - 21:43 ·
yasi

همون دوتا بسختی جواب دادم دیگه تو هم بودی باید فرار میکردم{-18-} باز خوب بود فرید کمکم بود

1401/01/24 - 21:48 ·
Mahpar

پارازیت مینداختن {-18-}

1401/01/24 - 21:51 ·
0912

سلام مهتاب بازم دیر رسیدی بجات جب ان کردم ..حق الزحمه و کارت ب کارت کن {-18-}

1401/01/24 - 22:07 ·
0912

بد کردم فرید از نقشه شوم سما خبرت کردم {-a128-}

1401/01/24 - 22:07 ·
0912

یاسی خودت ی لشکرو کافی هستی {-18-}

1401/01/24 - 22:08 ·
Mahpar

سلام سحری خوبی

آفرین

شاگرد خوبی هستی {-a92-}

1401/01/24 - 22:09 ·
yasi

من که حریف شما نباشم کلاهم پس معرکه س{-18-}

1401/01/24 - 22:12 ·
Mahpar

یاسی راستی تاره متوجه شدم

لایک ها م نیست
.{-a112-}

1401/01/24 - 22:12 ·
0912

سلام مهتاب بخوبیت
{-7-}
اره شاگرد ممتازم
باز ک دود راه انداختی {-18-}

1401/01/24 - 22:13 ·
0912

دیدی خوب شناختمت یاسی {-18-}

1401/01/24 - 22:14 ·
0912

مهتاب همش دیر میرسی ،،، دیر متوجه میشی {-18-}

1401/01/24 - 22:14 ·
Mahpar

من خسارت لایک م می‌خوام یاسی {-15-}

من بزای تک تک لایک هام زحمت کشیدم{-38-}

خسارت بدبد شاید دلم آروم شه{-18-}

1401/01/24 - 22:23 ·
Mahpar

آفرین سحر


خوشم آمد


یاسی و کتی جا موندن از دیدگاه ها

کم آوردن {-18-}

1401/01/24 - 22:23 ·
yasi

این جای تشکرته الان باید یه پست خطاب میزدی تشکر میکردی سرعت سایت درست شده خسارت میخاد{-39-} چه زحمتی کشید بگو خواهشا{-18-}

1401/01/24 - 22:24 ·
Farid

وای مهتاب سرعت بالا رفته ترکوندی پستارو{-33-}

1401/01/24 - 22:25 ·
Mahpar

اره فرید

قبلا هم یادته فیس سرعت ش خوب بود

چند پست با هم منحدم می‌کردیم {-7-}

اخی یادش بخیر

1401/01/24 - 22:28 ·
yasi

معلوم نی شام چی خورده

1401/01/24 - 22:29 ·
Mahpar

{-a203-}{-a203-} انرژی فول

1401/01/24 - 22:30 ·
Farid

خخخخخخ اره گروه دربدرا

1401/01/24 - 22:31 ·
yasi

دیگه دارم نگرانت میشم مهتاب {-18-}

1401/01/24 - 22:33 ·
Mahpar

ببین فربد می‌شناسه گروه ما رو
گروه دربدرا ..

جای رضا خالی{-38-}

1401/01/24 - 22:34 ·
yasi

کدوم رضا

1401/01/24 - 22:35 ·
Mahpar

نگرانی ت به خاطر اینه که گروه دربدرا رو‌نمیشناسی{-18-}

1401/01/24 - 22:35 ·
Mahpar

رضا دربدر..مدیر دربدرا..فکر نکنم بشناسی ‌‌‌‌سنت قد نمیده{-11-}

1401/01/24 - 22:39 ·
yasi

دیگه از اسمش مشخصه{-18-}

1401/01/24 - 22:40 ·
yasi

تو روحت من سابقه م از تو هم بیشتره یه مدتی ففط نبودم{-18-}

1401/01/24 - 22:41 ·
Mahpar

فیس قبلی هم بودی ؟

1401/01/24 - 22:42 ·
Farid

اره مهتاب یاسی مدیر ققنوس چت بود هنوز فیس راه نیوفتاده بود

1401/01/24 - 22:44 ·
yasi

اره پ چی فک کردی {-18-}

1401/01/24 - 22:44 ·
Mahpar

عه..جدی

بابا سابق دار {-18-}

1401/01/24 - 22:45 ·
Mahpar

پس چطور گروه دربدرا نمیشناسی


ویرانگر. بودیم {-18-}

1401/01/24 - 22:45 ·
yasi

من آروم بودم {-18-}مظلوم مث الان{-26-}

1401/01/24 - 22:47 ·
Mahpar

اره معلوم

{-7-}

1401/01/24 - 22:48 ·
yasi

{-18-}

1401/01/24 - 22:49 ·
Mahpar

الان وقت ت کمه ..چون دنبال پست و عکس عاشقانه{-a85-} .‌‌وهمچنین جواب دیدگاه عاشقانه هستی ..وقتا کمه..مظلوم نیستی {-a105-}

1401/01/24 - 22:50 ·
yasi

پست که دو سه روزی یه دونه میذارم اونم خیلی نمیخاد دنبالش باشم ولی جواب یه بعضی افراد خرابکار اره وقت میگیره که پست بهم میریزن{-18-}

1401/01/24 - 22:55 ·
yasi

من هم مظلومم هم مهربون مهتاب{-18-}

1401/01/24 - 22:56 ·
Mahpar

{-18-} جوونن این خرابکارا..خدا عمرشون بده{-18-}

1401/01/24 - 22:57 ·
yasi

و عمری و فرصتی به منم بده جبران کنم{-18-}

1401/01/24 - 22:59 ·
Mahpar

انشالله

1401/01/24 - 23:04 ·

باز نشر توسط